Pulse

Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media


Pulse Transitienetwerk gelooft dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Het verbindt een 1000-tal organisaties en individuen uit de cultuur- jeugd en mediasector die experimenteren met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel.

Pulse organiseert elk jaar een trefdag rond een specifiek thema dat gelinkt is aan een duurzame toekomst.

Pulse is een netwerk dat van onderuit gegroeid is – opgericht in 2010 door verschillende spelers in de Vlaamse cultuursector die al langere tijd werkten rond duurzaamheid in kunst en cultuur. Sinds 2013 ontvingen ze hiervoor financiële steun van de Vlaamse Minister van Cultuur die het belang van cultuur in transitie naar een duurzame toekomst ook erkent.

Pulse organiseert elk jaar een trefdag rond een specifiek thema dat gelinkt is aan een duurzame toekomst. Een dag waar het uitwisselen van inspirerende praktijken en expertise centraal staat en voer vormt voor discussie en experiment in de culturele sector.

Daarnaast organiseert Pulse praktijksafari's. Tijdens zo'n praktijksafari gaat een kleine groep mensen op bezoek bij initiatieven en organisaties binnen het netwerk waar de deelnemers in gesprek gaan met de mensen achter deze projecten om zo een verdiepende uitwisseling mogelijk te maken.

Tot slot heeft Pulse ook een Pulseraad, onze denktank voor een transitie naar een duurzame en sociaal-rechtvaardige samenleving. Zij komen een aantal keer per jaar samen om na te denken over hoe de transitie te realiseren. 
 

Historiek


In februari 2013 ging Pulse transitienetwerk officieel van start.

Pulse komt tegemoet aan de eerdere oproep van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege om met de kunst-, erfgoed en sociaal-culturele sectoren een rol te spelen in het beantwoorden van de ecologische uitdagingen. De minister formuleerde deze doelstelling in haar beleidsnota Cultuur 2009-2014.

In een visietekst (pdf) gaf het Atelier Ecocultuur in 2010 (Cultuurforum) een antwoord op deze oproep. Het Atelier Ecocultuur kende deelnemers uit verschillende hoeken (BAM, Departement CJSM, Kaaitheater, VTi, Natuurpunt, Rosas, Netwerk Vlaanderen, Vredeseilanden en KHLeuven).

De reflectie- en actiedag ‘Van denken naar doen’ (Leuven november 2011) bracht heel wat mensen bij elkaar die willen werken rond de thema’s cultuur, ecologie en transitie. Die positieve energie werd gebruikt om het Transitienetwerk Cultuur te verankeren.

In februari 2013 ging het Transitienetwerk Cultuur officieel van start.

Eind 2015 werd het engagement van de cultuursector en Pulse nog eens scherp gesteld met een Open Klimaatbrief aan de bevoegde Ministers voor Milieu in het licht van de 21e Klimaattop in Parijs.

In het voorjaar van 2016 schreven we een hernieuwde visietekst Cultuur als motor voor transitie binnen de huidige context van cultuur en transitiebeleid vandaag, en werkten we samen met de cultuur-, jeugd- en mediasector een Beleidsadvies Cultuur en Transitie 2016. Die werk overhandigd aan minister Sven Gatz naar aanleiding van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering. Vanaf 2017 gaat Pulse niet alleen met Cultuur aan de slag gaan om te werken aan de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving, maar dus ook met Jeugd en Media.

 

Bestuur


Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media is een vzw met een Raad die minstens twee keer per jaar en een Kern die minstens vier keer per jaar samenkomt.
Voorzitter van Pulse is Mil Kooyman.

Samenstelling Pulsekern

Tim Wagendorp, VAF
Fred Dhont, Socius
Alexander Vanderstichele, FARO
Mathijs Wouter, Globelink
Johan Penson, InfraCult
Barbara Janssens, Netwerk Bewust Verbruiken
Nikol Wellens, Kunstenpunt

Samenstelling Pulseteam

Pieter Delafortrie, Pulse
Silke De Schoenmacker, Pulse
Finn Van Dinter, Pulse

Samenstelling Pulseraad

Nikol Wellens, Kunstenpunt
Tim Wagendorp, VAF
Alexander Vander Stichele, Faro
Fred Dhont, Socius
Joke Flour, Natuurpunt CVN
Marc Steens, Clubcircuit
Katrien Loots, Vormingplus Kempen
Jorijn Neyrinck, Tapis Plein
Frie De Greef, KHLeuven
Erik Paredis, CDO UGent
An De Bisschop, KASK
Guy Gypens, Kaaitheater
Johan Penson,  infracult
Karel Moons, Ruimtevaarder
Mathijs Wouters, Globelink
Marc Vrebos, AB
Amélie Aernoudts, Villanella
Andy Vandevyvere, Trage Wegen
Jos Meers, Formaat
Jan Wyckaert, Rikolto (Vredeseilanden)
Evi Swinnen, Timelab