Pulse Transitienetwerk

Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media


Pulse Transitienetwerk gelooft dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Het verbindt een 1000-tal organisaties en individuen uit de cultuur- jeugd en mediasector die experimenteren met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel.

Pulse organiseert elk jaar een trefdag rond een specifiek thema dat gelinkt is aan een duurzame toekomst.

Pulse is een netwerk dat van onderuit gegroeid is – opgericht in 2010 door verschillende spelers in de Vlaamse cultuursector die al langere tijd werkten rond duurzaamheid in kunst en cultuur. Sinds 2013 ontvingen ze hiervoor financiële steun van de Vlaamse Minister van Cultuur die het belang van cultuur in transitie naar een duurzame toekomst ook erkent.

Pulse organiseert elk jaar een trefdag rond een specifiek thema dat gelinkt is aan een duurzame toekomst. Een dag waar het uitwisselen van inspirerende praktijken en expertise centraal staat en voer vormt voor discussie en experiment in de culturele sector.

Daarnaast organiseert Pulse praktijksafari's. Tijdens zo'n praktijksafari gaat een kleine groep mensen op bezoek bij initiatieven en organisaties binnen het netwerk waar de deelnemers in gesprek gaan met de mensen achter deze projecten om zo een verdiepende uitwisseling mogelijk te maken.

Missie:

Pulse verbindt, informeert en sensibiliseert de brede Vlaamse cultuur-, jeugd- en mediasector om via experimenten, kennisuitwisseling en verbeelding – samen met andere maatschappelijke actoren – transversaal mee te bouwen aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.

Historiek


In februari 2013 ging Pulse transitienetwerk officieel van start.

Pulse komt tegemoet aan de eerdere oproep van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege om met de kunst-, erfgoed en sociaal-culturele sectoren een rol te spelen in het beantwoorden van de ecologische uitdagingen. De minister formuleerde deze doelstelling in haar beleidsnota Cultuur 2009-2014.

In een visietekst gaf het Atelier Ecocultuur in 2010 (Cultuurforum) een antwoord op deze oproep. Het Atelier Ecocultuur kende deelnemers uit verschillende hoeken (BAM, Departement CJSM, Kaaitheater, VTi, Natuurpunt, Rosas, Netwerk Vlaanderen, Vredeseilanden en KHLeuven).

De reflectie- en actiedag ‘Van denken naar doen’ (Leuven november 2011) bracht heel wat mensen bij elkaar die willen werken rond de thema’s cultuur, ecologie en transitie. Die positieve energie werd gebruikt om het Transitienetwerk Cultuur te verankeren.

In februari 2013 ging het Transitienetwerk Cultuur officieel van start.

Eind 2015 werd het engagement van de cultuursector en Pulse nog eens scherp gesteld met een Open Klimaatbrief aan de bevoegde Ministers voor Milieu in het licht van de 21e Klimaattop in Parijs.

In het voorjaar van 2016 schreven we een hernieuwde visietekst Cultuur als motor voor transitie binnen de huidige context van cultuur en transitiebeleid vandaag, en werkten we samen met de cultuur-, jeugd- en mediasector een Beleidsadvies Cultuur en Transitie 2016. Die werk overhandigd aan minister Sven Gatz naar aanleiding van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering. Vanaf 2017 gaat Pulse niet alleen met Cultuur aan de slag gaan om te werken aan de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving, maar dus ook met Jeugd en Media.

 

Bestuur


Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media is een vzw
met als voorzitter Mil Kooyman.

Samenstelling Pulsekern

Tim Wagendorp, VAF
Fred Dhont, Socius
Alexander Vanderstichele, FARO
Barbara Janssens, Netwerk Bewust Verbruiken
Mathijs Wouter, Globelink
Mil Kooyman, voorzitter Pulse
Johan Penson, InfraCult
Nikol Wellens, Kunstenpunt

Samenstelling Pulseteam

Pieter Delafortrie, Pulse
Silke De Schoenmacker, Pulse
Finn Van Dinter, Pulse
Aili Maruyama, Pulse

Samenstelling vrijwilligers

Nicky van Kerrebroeck
Lies Moors
Ester De Doncker


Wil je graag lid worden van het netwerk? Word Pulsegenoot!

Wil je graag vrijwilliger worden? Contacteer Aili@pulsenetwerk.be voor meer info!