Praktijksafari


Tijdens een praktijksafari gaat een kleine groep mensen letterlijk op bezoek bij elkaar, over sectorgrenzen heen, en krijgen zo informatie uit eerste hand. Op bezoek bij initiatieven en organisaties, gaan de deelnemers in gesprek 
met de mensen achter deze projecten om zo een verdiepende uitwisseling mogelijk te maken.


Eerstvolgende praktijksafari’s: