Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

Pulse Transitienetwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij gegevens

Pulse Transitienetwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw inschrijving en betaling in verband met activiteiten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pulse Transitienetwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Professionele contactgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden indien deze hier expliciet om vragen en binnen het kader van een netwerkorganisatie voor duurzaamheid. Pulse Transitienetwerk geeft deze enkel door wanneer deze voor beide partijen nuttig zijn. Indien u dit niet wenst, gelieve dit te melden bij onze Data Protection Officer via communicatie@pulsenetwerk.be

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pulse Transitienetwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 5 jaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pulse Transitienetwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@pulsenetwerk.be. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pulse Transitienetwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via communicatie@pulsenetwerk.be