ONTIJ/D

We zetten voor HOOGTIJ/D drie thematische sporen uit waarlangs het programma meanderde: VANDAAG doen, dromen van MORGEN, stilstaan bij ONTIJ/D. Met het spoor van ONTIJ/D boden we je een kleine ontsnapping aan kaders en dwingelantijd.

Het Landschip: een pelgrimstocht van ontmoeting

Bram Soli (TimeCircus) ©Joachim De Wilde

Bram Soli (TimeCircus) ©Joachim De Wilde

Sommigen kennen het kunstenaarscollectief TimeCircus misschien nog van het drijvende ecologische laboratorium Welvaert dat enkele jaren geleden aangemeerd lag naast het MAS. Vandaag bouwen ze aan Het Landschip. Vier jaar lang maken ze hun opslagplaats leeg om dit schip te bouwen, waarmee ze vervolgens tien jaar lang te voet de wereld rondreizen. Het wordt dé pelgrimstocht van de 21e eeuw, waarin door de toename van de wereldbevolking zowel megasteden als kleine mobiele steden ontstaan. TimeCircus wil mensen ontmoeten, inspiratie verkrijgen, respect betuigen en nadenken over een nieuwe waarheid (ethisch, politiek, sociaal en ecologisch).

TimeCircus is een collectief van ‘turbofuturisten’. Ze bouwen en genieten, brengen mensen samen en laten hen gemeenschappelijke vreugde beleven. Met Het Landschip en de simpele waanzin waarmee ze voor jaren met een monsterlijk bouwsel te voet door de wereld trekken, willen ze onze denkende geesten openen.

Werk: wat ben ik waard?

Is dat werkelijk de meest waardevolle bijdrage die mensen aan de samenleving kunnen leveren?

In de economische realiteit van vandaag zijn mensen vaak niet meer dan een grondstof — ‘human resources’ — waar het uiterste uit gehaald moet worden. Efficiënter, perfecter, minimale input en maximale output — een kaalslag van de vitaliteit, een menselijke verwoestijning. Te oud, te jong, ziek, depressief, burn-out … doet de economische machine niet draaien en is bijgevolg onbruikbaar. In die economische realiteit zijn mensen louter waard wat ze financieel kunnen opbrengen. Maar is dat werkelijk de meest waardevolle bijdrage die mensen aan de samenleving kunnen leveren? En wat als we het pleidooi voor langer werken vervangen door een pleidooi van ‘levenslang samenwerken’: openbloeien, kansen creëren, een aanvaardbare levenskwaliteit realiseren — een heel leven lang?

Joris De Bleser initieerde het gesprek. Middenvelder in hart en nieren dankzij een levenslange loopbaan in het sociaal-cultureel werk en de jeugdsector. Ervaren in organisatieontwikkeling en HR-management. Sterk in jeugdwerk en jeugdsector. Kenner van beleid en politiek. Skilled adviseur en coach. Hij coördineerde zes jaar lang Karuur, een organisatie voor jongerenparticipatie en is vrijwilliger in grote en kleine besturen en adviesraden, van lokaal tot Europees.

Hij werd bijgestaan door Eva De Groote. Zij verdiende haar strepen bij Kunstencentrum Vooruit waar ze uitgroeide tot curator in de beeldende kunst. In 2010 stond ze mee aan het doopvont van Timelab, een experimenteel stadslaboratorium — een gedeelde werkplek voor kunstenaars en makers, co-workers en starters, in Gent. Sinds 2017 schrijft ze aan een roman. In de tussentijd is ze te lezen op haar blog.

Eva De Groote ©Joachim De Wilde

Eva De Groote ©Joachim De Wilde

Naast de verschillende sessies binnen de sporen VANDAAG, MORGEN en ONTIJ/D, kon je doorlopend terecht bij twee artistieke interventies.

IK-BOKS

Theater in een automaat. De Sustainable Development Goals vertaald op maat. Wat dit precies wilde zeggen kon je ontdekken in de performatieve en participatieve installatie IK-BOKS van Rooftoptiger, die met de installatie zoveel mogelijk mensen wil informeren en verleiden om een persoonlijk engagement te maken binnen een van SDG’s. Drie mensen tegelijk konden bediend worden, terwijl een ruimer publiek van de voorstelling kon meeproeven. Elke voorstelling duurde tien minuten. En dat ze gesmaakt werden.

IT-BOKS ©Joachim De Wilde

IT-BOKS ©Joachim De Wilde

Gletscher ICE

Deze video toonde de performance ‘Gletscher ICE’ van kunstenaars Nils Verkaeren en Victoria Parvanova tijdens een academische zitting. ‘Gletscher ICE’ is een performance die de kunstenaars ontwikkelden binnen het onderzoeksproject ‘De Opwarming’: twee neoliberale ondernemers zien in het smelten van de ijskappen economische opportuniteiten en commercialiseren ijsblokjes van smeltende gletsjers.


ga naar het volledige fotoverslag

of terug naar het overzicht