Ecodesign-richtlijn voor lampen

Op maandag 10 september brachten we op initiatief van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en i.s.m. STEPP vzw verschillende vertegenwoordigers uit Cultuur, Jeugd en Media die met de Ecodesign-richtlijn voor lampen te maken krijgen rond de tafel om o.a. de ervaringen en standpunten hierover uit te wisselen.

Op deze uitwisseling waren Tim Wagendorp (VAF), Lies De Backere (STEPP vzw), Chris Van Goethem (ehb, STEP vzw), Renaat Van Hee (AB), Lou Berghmans (DOP), Joost Bevernage (mediarte), Wim Robberechts (VOTF), Frauke Devriendt (VOTP) en Pieter Delafortrie (Pulse) aanwezig. De raakvlakken (en verschillen) werden besproken, er werden afspraken gemaakt om het werk hiervoor te verdelen en de communicatie verder te bundelen. Via Pearle zullen we de standpunten communiceren op Europees niveau.

Op onze website zullen concrete ontwikkelingen worden gedeeld.

Tot dan kan iedereen uit de Cultuur, Jeugd, Media-sector die hierover concrete vragen heeft terecht bij:
Stepp via info@stepp.be of 02/203.92.06
Pulse via info@pulsenetwerk.be of 02/893.02.06

mediaPieter Pulseenergie