Back to All Events

Praktijksafari Utopia & Netwerk Aalst

  • Utopia Aalst Belgium (map)

Op dinsdag 23 april neemt Pulse in samenwerking met het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) je mee op praktijksafari naar Utopia en Netwerk Aalst. Beide organisaties verbinden de stad door middel van kunst en cultureel weefsel.

Tijdens deze praktijksafari zoomen we specifiek in op de gecombineerde functies van Utopia, hoe de bibliotheek en Netwerk Aalst hun plaats opnemen in het stedelijke weefsel van Aalst. Hoe cultuurbeleving en kunst een verbindende rol kunnen spelen en de publieke dialoogfunctie opnemen in functie van de stedelijke ontwikkeling.

Ook benieuwd? Schrijf je in!

Meer info over bibliotheek Utopia

Op 21 juni 2018 werd in Aalst Utopia geopend. 5 jaar lang werd eraan gewerkt. Het traject bestond niet enkel uit een duurzaam bouwproject, maar ook uit de daarmee onlosmakelijk verbonden personeelstransitie. Utopia huisvest met de bibliotheek en academie voor podiumkunsten twee complementaire functies onder hetzelfde dak. De twee cultuurspelers werden architecturaal en programmatorisch met elkaar verregaand verweven tot een symbiose die een klassieke werking van beide functies ver overstijgt. De vooropgestelde totaalintegratie van de twee spelers heeft alle verwachtingen overtroffen. De afname van het programma, bezoekerscijfers, de talrijke nieuwe bibliotheekinschrijvingen, concertgangers enzomeer zijn daarvan treffend bewijs. Utopia slaagde in zijn opzet als derde plek en vulde als salon van de stad een leemte in. Het is een laagdrempelig en open huis waar beleving, ontmoeting, kennisdeling, cultuurcreatie en educatie centraal staan.

Meer info over Netwerk Aalst

Netwerk Aalst is een kunstencentrum. Het nam in 2014 samen met de teams Stadsvernieuwing en Cultuur van de stad Aalst het initiatief om zich aan te melden voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan Object’ van Kunstenpunt. De Dender en zijn oevers stonden centraal in de vraagstelling rond de mogelijke rol van kunst en cultuur in de toekomstige ontwikkeling van de stad. In 2016 en 2017 heeft de samenwerking tussen de stadsdiensten en Netwerk geleid tot het opzetten van een structureel platform (Kunstcel), die met een visie en instrumentarium vormgeeft aan een beleid voor kunst in de publieke ruimte. Dit model is voor lokale overheden één manier om binnen de veranderende condities van het openbaar domein de vraag naar kunst samen aan te pakken en inhoudelijk af te wegen wat een bijdrage kan leveren tot de kwaliteit van onze leefomgeving.

Utopia © Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Utopia © Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Programma

13u15: onthaal deelnemers in Utopia
13u30: start praktijksafari
16u30: einde praktijksafari
Aansluitend eindigen we met een drankje

Locatie

  • Start: Utopia, Utopia 1 - 9300 Aalst

  • Einde: Netwerk Aalst, Houtkaai 15 9300 Aalst

Voor wie is deze praktijksafari?

Deze praktijksafari is gericht op cultuur- en jeugdwerkers met een specifieke interesse voor het stedelijke weefsel en de rol van kunst en cultuur. Daarnaast is het ook specifiek interessant voor liefhebbers van duurzame moderne infrastructuur en lokale cultuurfunctionarissen of -beleidsmakers.

Deelname is gratis maar inschrijven verplicht.
Deze praktijksafari is volzet. Je kan je op de reservelijst laten zetten door te mailen naar finn.vandinter@pulsenetwerk.be

Ga naar het Facebookevent en nodig je vrienden uit!

Utopia © Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Utopia © Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Later Event: April 27
Studiedag klimaatadaptatie