Duurzaamheid als erezaak

“Ga telkens als je een beslissing moet nemen voor de meest duurzame oplossing, en doe dat consequent voor alle investeringen, verbouwingen, aankopen… op alle niveaus. Zo initieer je geleidelijke verandering, zonder verplichtingen op te leggen aan je collega’s of je publiek. Ze zijn deel van het proces. Duurzaamheid is teamwork en in 4AD een erezaak.”

Marjan Dewulf
zakelijk leider 4AD

© 4AD, Het geniale team achter het milieubewuste 4AD muziekclub, De groepsfoto is genomen voor de gevel, al het hout dat je hier ziet op de gevel is afvalhout.

© 4AD, Het geniale team achter het milieubewuste 4AD muziekclub, De groepsfoto is genomen voor de gevel, al het hout dat je hier ziet op de gevel is afvalhout.

“Je moet de realiteit onder ogen zien: alles is aan het veranderen. We ondergaan een evolutie. Simpelweg verder doen werkt niet meer. Het is tijd om duurzaamheid te consolideren, vooral omdat het zo’n enorme rijkdom oplevert, en die heeft op zich niets met economie te maken.”

Patrick Smagghe
algemene coördinatie 4AD

Cultuurclub

4AD is een muziekclub die werd opgericht in 1988. Het was meteen de ambitie om zorgzaam om te gaan met de ecologische voetafdruk. Dat toonde zich van herbruikbare bekers tot gebruik van omgevallen bomen voor het meubilair. In 2001 ontving 4AD van Stichting Leefmilieu de Eco-Challengeprijs voor de meest duurzame cultuurclub van Vlaanderen. Als enig kunstenhuis in West-Vlaanderen kreeg de club al vier maal het Charter Duurzaam Ondernemen. In 2015 werd de ultieme stap gezet: met de aanplant van 6,6 hectare bos is 4AD het eerst CO2-neutrale kunstenhuis in België.

Erezaak

Bij elke stap in haar groei maakte 4AD de oefening: hoe kunnen we op de meest duurzaam verantwoorde manier ons programma, ons plan, onze bouw… realiseren. Hoe uiteenlopend de noden ook, ze startten altijd vanuit deze reflectie. Een muziekclub, vindt 4AD, is geen eiland, maar een onderdeel van het maatschappelijk leven. Daarom werd aanhoudend gezocht naar manieren om de werking budget- én mensvriendelijker te maken. Een greep uit de maatregelen: de eerste herbruikbare bekers, tweedehands meubilair, vrijwillige huiskoks die 100% vegetarische maaltijden bereiden sinds 1988, fairtradeproducten.

Tussen 1998 en 2005 werden bouwplannen gemaakt en gerealiseerd die de combinatie maakten van uitstekende akoestiek, kwaliteitsvolle architectuur en duurzaamheid. Er kwamen zonnepanelen, een kruidentuin en insectenhotel, isolatiemuren van recuperatiematerialen, led-podiumlichten…. En nog bleek het niet voldoende. Diksmuide ligt voor veel muziekliefhebbers niet bij de deur, vooral het publiek bleek – door de noodzakelijke verplaatsingen - de ecologische afdruk betrekkelijk hoog te houden. 4AD compenseerde met de aanplant van een bos. Het geheim van 4AD: duurzaamheid wordt gedragen door het hele team, vrijwilligers inbegrepen. Met een raad van bestuur die pal achter de keuzes staat. Duurzaamheid is al dertig jaar lang een erezaak en 4AD heeft de absolute ambitie zijn pioniersrol te blijven vervullen.

De toekomst

Dankzij het bos is 4AD binnen 40 jaar CO2-Neutraal, vanaf nu is het consolideren en blijven verder doen. Op alle vlakken, de mooiste energie is de energie die je niet verbruikt, die filosofie blijft 4AD verder uitdragen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 9: veerkrachtige en inclusieve infrastructuur
SDG 12: duurzame consumptie en productie (aankoopbeleid, catering, 4AD-buurderij)
SDG 13: klimaatverandering aanpakken (bosaanplant)

Meer over 4AD

Lees het Groene blog van 4AD

Bezoek de Website van 4AD