Stadsresident

 

“Reflectie aanwakkeren, dat is mijn kleine missie. Als burgers iets kunnen teweegbrengen in stadsplanning, dan is het misschien wel traagheid en conflict. Vaak wordt dat gezien als een probleem, maar soms is het een kans om de dingen te herdenken, op basis van beleving. De ontwikkeling van een stad is altijd een kwestie van anticiperen, van het verbeelden van een toekomst die er nog niet is. “Wat als...“ is een interessante insteek om toekomstscenario's voor de wijk vorm te geven. Voorbij het reële denken, maar ook het surreële of utopische aanspreken. Een vraag die ik bewoners vaak stel is: “stel je voor  dat we vijftig jaar verder zijn in de tijd, wat zie je wanneer je naar buiten kijkt?” Het is niet de bedoeling om te doemdenken of om de nostalgie te voeden, maar om te tonen dat er altijd verschillende mogelijkheden zijn.”

Elly Van Eeghem
kunstenaar, stadsresident Vooruit en lesgever KASK

 
5>8/10/17: feestelijke opening wandelroutes en buitenmeubels, Campus Atelier © Michiel Devijver

5>8/10/17: feestelijke opening wandelroutes en buitenmeubels, Campus Atelier © Michiel Devijver

Stadsatelier

Elly Van Eeghem werkt als multidisciplinair kunstenaar vaak vanuit specifieke stadscontexten. Haar werk omvat video, acties in de publieke ruimte, fotografie, tekst, installaties. Haar artistieke praktijk laat zich vaak inspireren door de sociale betekenissen die een ruimte vormgeven, zoals het huidige gebruik of de verborgen geschiedenis van een plek. Sinds 2012 wordt haar werk gesteund binnen het Stadsatelier van kunstencentrum Vooruit. Dat is een onderzoeksatelier rond kunst en samenleving met de stad Gent als werkplaats. In maart 2016 trok Elly naar de zuidelijke rand van Gent om er ‘Barrière’ te tonen, een documentaire over een wijk in Montréal met opmerkelijke grenzen.

Aansluitend knoopte ze gesprekken aan met de buurtbewoners. Een jaar later richtte ze aan de De Pintelaan, op het kruispunt tussen de sociale woonwijk Nieuw Gent, de tuinwijk Steenakker en de uitlopers van het Miljoenenkwartier, een collectieve werkplek op: CAMPUS.

Campus

In het collectief open ontwerpatelier CAMPUS neemt Elly Van Eeghem de publieke ruimte onder de loep met een frisse blik en een stevige portie verbeelding. Schoolkinderen en bewoners gidsen elkaar door de buurt, maken en bespreken foto’s, leggen een databank van ideeën en beelden aan. Daaruit ontstaan gesprekken en inzichten, die leiden tot een nieuwe focus. Bijvoorbeeld de vraag, ingegeven door de aanwezigheid van vele private terreinen, waarom bepaalde delen van de stad niet op zijn minst publiek toegankelijk zijn.

Publieke ruimte is een aandachtspunt en ‘spelen’ een kernwoord, maar niet om er de zoveelste speeltuin in neer te planten, wél om iets kleins toe te voegen of een ander gebruik te stimuleren. De ontdekking van nieuwe wandelroutes met zachte en harde grenzen bijvoorbeeld is altijd een avontuur. Of de houten zitmeubels die verbonden zijn door vijf wandelroutes die je naar ongewone en verborgen groene plekken brengen. Bewoners helpen mee herdenken, kinderen leveren concepten, het resultaat wordt zichtbaar gemaakt in de wijk en samengelegd met het werk van planologen. Zo blijven in wezen artistieke acties niet zonder gevolg. Een van de vaste ateliermedewerkers houdt Campus Atelier nu open met steun van de Stad Gent.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 10: ongelijkheid verminderen
SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
SDG 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Meer weten?

Lees meer over dit werk van Elly Van Eeghem

Ontdek twee inspiratiebronnen van Elly Van Eeghem

Bezoek de website van het Stadsatelier van Vooruit

Lees het digitaal boek Reading Urban Cracks. Practices of artists and community workers