Ruilsysteem Lets

© Stefaan Segaert, vrijwilliger van het eerste uur LETS Durme

© Stefaan Segaert, vrijwilliger van het eerste uur LETS Durme

“Ik zou het niet meer willen missen, het Letsen. Het leidt tot meer sociale contacten en straalt een positief beeld uit. Elkaar ontmoeten is de kern van de zaak en Letsen kan het leven makkelijker maken. Je leert als vanzelf zo veel nieuwe dingen en je houd allerlei ‘oude’ kennis in stand. En toch is Letsen tegelijk ook innoveren. Geen Utopia is het,  maar een inspirerend netwerk dat economische en ecologische ondersteuning kan bieden..”


Stefaan Segaert
vrijwilliger van het eerste uur Lets Durme

Ontmoetingen

LETS (Local Exchange and Trading System) is een wereldwijd verspreide vorm van eigentijdse, lokale ruilhandel.
Het gaat om groepen mensen die goederen, diensten en immateriële dingen met elkaar willen ruilen. Er is vraag en aanbod, en er zijn noden en behoeften die binnen de groep worden ingevuld. Er zijn zoveel verschillen als er groepen zijn. In Vlaanderen neemt hun aantal sinds 1994 alsmaar toe.

Elke groep heeft zijn eigen alternatieve munt waarvan de ruilwaarde in de groep wordt afgesproken. LETS biedt voordelen in natura, zorgt voor meer ontmoetingen en creëert banden.

Collectief

LETS is een ruil- en deelinitiatief en dat zit in de hele werking. Dat is ook evident: LETS staat of valt met het draagvlak. Elkeen helpt het collectief mee te dragen, letsen betekent een engagement opnemen. Daarom is er bij nieuwe kandidaten een onthaalgesprek. Het biedt inspiratie, maar doet ook een appèl. Dat is belangrijk, want er zijn heel wat activiteiten. LETS Durme bijvoorbeeld organiseert jaarlijks vier markten en vier repaircafés, en er zijn talloze spin-offs: huisrestaurants, info-avonden… vaak zijn er ook spontane events.


Het kloppend hart van de LETSgroep is doorgaans technologie gedreven: een internetgroep die functioneert als forum. Iemand stuurt een vraag of aanbod naar alle leden, of naar iemand specifiek. De tool moet eenvoudig zijn, want niet iedereen is digitaal even vaardig. Alle beslissingen worden zo collectief mogelijk genomen in open fora of hubs. Iedereen uit de groep kan voorstellen doen. Het spanningsveld situeert zich tussen zo basis-democratisch mogelijk te werken en toch besluitvaardig te zijn.
Ook hier zijn er lokale verschillen, afhankelijk van de samenstelling en de context van de groep. Het doel is altijd: elkaar vooruit te helpen, weg van ‘reguliere’ economie, dicht bij een duurzaam alternatief.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 3: goede gezondheid en welzijn
SDG 8: eerlijk werk en economische groei
SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

Meer weten?

Bezoek de website van LETS

Bezoek de website van LETS Durme