Een uit de kluiten gewassen campagne

 

“Als je ziet dat een communicatiebureau met tien man een half jaar rond een campagne werkt, en wij in een paar maanden tijd dit proberen doen, dan zijn we eigenlijk volslagen gek. Maar het moet: de planeet kreunt. Intussen eten, drinken en ademen we al plastic. Elke dag worden er tonnen plastic op vuilnisbelten gedumpt. De hoeveelheid plastic in onze zeeën en oceanen swingt de pan uit. Zelfs diepzeevissen, die tot 600 meter onder het wateroppervlak leven, zitten al vol met microplastics. Plastic zwerfvuil is ook een gevaar voor andere dieren, als het bijvoorbeeld in hun maag terechtkomt, én uiteraard ongezond voor mensen. Onze planeet kan het niet meer aan.”

Ineke Van Nieuwenhove
Bezielster Mei Plasticvrij

 
De 3 dames van Mei Plasticvrij. Mies Maria Meulders, Ineke VanNieuwenhove en Anne Wislez © Mei Plasticvrij

De 3 dames van Mei Plasticvrij. Mies Maria Meulders, Ineke VanNieuwenhove en Anne Wislez © Mei Plasticvrij

Sensibiliseringsactie

Mei Plasticvrij is een bewustwordingscampagne over de impact van onze plastic consumptie op het milieu. Het opzet is simpel: allemaal samen tijdens de maand mei ons gebruik van wegwerpplastic verminderen. Ineke Van Nieuwenhove, Mies Maria Meulders en Anne Wislez staken de koppen samen wanneer hun verontwaardiging over het overmatige gebruik van plastic alleen maar toenam. Zij willen iedereen inspireren en tonen welke alternatieven er zijn. Tegelijk willen ze bedrijven/winkels stimuleren om hun aanbod aan te passen en de overheid om nieuwe wetten hierrond door te voeren. Oorspronkelijk bedoeld als een kleinschalige ludieke sensibiliseringsactie, maar al snel uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen campagne.

Varandering

Iedereen doet mee zoals hij/zij wil: zelfs één gewoonteverandering juicht Mei Plasticvrij toe. Via hun actieplan meten ze gezamenlijke inspanningen. Tijdens de actiemaand vind je op hun site een heleboel inspirerende tips. Helemaal plasticvrij leven kan niet, maar het zou al heel mooi zijn als we het gebruik van plastic kunnen inperken. Daarvoor kijken ze trouwens niet alleen naar de burgers. Mei Plasticvrij zit ook samen met winkelketens, om te kijken wat anders zou kunnen met hun verpakkingsmateriaal. Ze praten met experts, voor een wetenschappelijke stand van zaken. Ze bouwen samenwerkingsverbanden uit met organisaties als Bond Beter Leefmilieu en Netwerk Bewust Verbruiken. Ze zitten aan tafel met lokale besturen en nodigen bedrijven en scholen uit om mee te doen.

Tekst: Carine Stevens

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 6: Schoon water en sanitair
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13: Klimaatactie
SDG 14: Leven in het water

Meer weten?

Ga naar de website van Mei Plasticvrij

Lees dit interview