Bomen Voor Veerkracht

 

“Efficiënt ruimtegebruik is nodig als we met meer op de planeet zullen leven. Maar als je dat zegt, moet je opletten dat je niet in een productivistisch discours vervalt: zoals ‘laat ons elke laatste kilo uit elke laatste hectare halen ten koste van alles’. Agroforestry is interessant omdat het een gevestigde waarde doorprikt: je kan namelijk wel tegelijk voedsel produceren en het klimaat herstellen of de biodiversiteit vooruithelpen.”

Jeroen Watté van Wervel

 
Jeroen Watté van Wervel

Jeroen Watté van Wervel

Agroforestry

Eén van de 'corebusiness' elementen van de sociaal-culturele beweging Wervel is om pioniers samen te brengen omdat ze open minded zijn. In het kader van een Europees project konden we vier jaar lang met een netwerk van academische spelers en aantal NGO's (27 partners uit 15 landen) vier jaar rond agroforestry werken. Agroforestry is in hoofdzaak gebaseerd op het produceren in verschillende etages (gewaslaag met daarboven de boomlaag) om de beschikbare hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter te benutten en zo de productie per oppervlakte-eenheid te verhogen. 

Onze rol hierbij als sociaal-culturele beweging, namelijk pioniers met elkaar in verbinding brengen, is zelden de rol van academici. Die zitten meestal gevangen in het monofactorieel kijken naar de realiteit. Europa maakt meer en meer van transdisciplinariteit een noodzaak waardoor het voor ons gemakkelijker is geworden om in een Europees project te stappen. Transdisciplinariteit betekent dat de vraagstelling voor onderzoek mede vanuit de basis bepaald wordt. Wervel zoekt specifiek die pioniers op en probeert hen niet alleen met elkaar in contact te brengen (waar de brochure een uiting van is) maar probeert ook interesse aan te wakkeren bij academici.

Innovatiefiches

Wervel bracht in een brochure, Bomen Voor Veerkracht, 17 pioniers agroforestry samen. Daartoe werkte Wervel vier jaar samen met een dertigtal agroforestry-partners uit 17 EU-landen. De opgebouwde ervaringen en innovaties mondden uit in een rijke bron van inspiratie: (Engelstalig) 10 fiches goede praktijken en 46 innovatiefiches. Samen met ILVO Vlaanderen en Bioforum Vlaanderen bundelde Wervel nadien 17 portretten van bioboeren over agroforestry. Het resultaat is de brochure "Bomen voor veerkracht: bioboeren over agroforestry" uit 2017.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 15: Leven op het land

Meer weten over Bomen Voor Veerkracht?

Download hier de brochure of ga naar de website van Wervel