Activisme voor een ecologisch en sociaal klimaat

 

“Klimaatactie is meer dan CO2-uitstoot. Het gaat ook over sociale rechtvaardigheid. Ik kan rond voeding behoorlijk fanatiek zijn. Als het enigszins kan, zal je mij nooit in een grootwarenhuis vinden. Ik vind het echt erg hoe de boeren en vissers gefraudeerd worden. Hoe ze de nek worden omgewrongen.”

Filip De Bodt
oprichter Climaxi, beweging voor een ecologisch en sociaal klimaat

 
© Filip De Bodt van Climaxi tijdens opnames

© Filip De Bodt van Climaxi tijdens opnames

Climaxi is een organisatie voor het klimaat en voor sociale rechtvaardigheid. Ze komt op voor hernieuwbare energie en bindt de strijd aan met fossiele en kernenergie. Er wordt gewerkt rond lokale landbouw en visserij, als alternatieven voor de grote en vervuilende agro-industrie en distributieketens. Climaxi is actief rond de grote klimaatconferenties van de VN maar zet ook lokale acties op rond mobiliteit, energie-armoede of energiecoöperaties. Op een moment dat de EU aan Griekenland een onmenselijk bezuinigingsbeleid oplegt, importeert Climaxi Griekse solidariteitsproducten van kleine coöperatieven en een bezette fabriek.

Passie en traditie

Gewone mensen bereiken, die niet met de problematiek bezig zijn, maar er toch middenin zitten. Daar vertrekt de actie van Climaxi.

Niet met belerende lezingen, geen lange verhalen over de opwarming van de aarde, maar samen zitten en van gedachten wisselen. Over de Noordzeevisserij bijvoorbeeld. Met vissers mee op stap gaan, hun passie en traditie begrijpen en hun vertrouwen winnen om pas dan uit te wisselen en te vertellen. Uitgangspunt is begrip en solidariteit. Dat leidde intussen tot drie documentaire films Fish&Run 1, 2 en 3, en tot een voorzetting van het Visserijblad dat ten dode was opgeschreven. Het werd in 2013 door Climaxi overgenomen en verschijnt sindsdien jaarlijks, een samenwerkingsverband tussen kunstenaars en vissers.

 
 


Vanuit gedeelde inzichten en solidariteit groeit actie. Zo kaartte Climaxi succesvol de Pagasius-historie aan. Vertrokken vanuit de verontwaardiging van de vissers, werd gaandeweg ook de horeca overtuigd. De actie bracht de visserij onder de aandacht, schafte voedselkilometers af en kaartte de problematiek van vuile kweekmethoden aan.

Ook landbouw is een aandachtspunt. De organisatie pleit voor korte keten en geeft zelf het voorbeeld. In de afdeling in Herzele organiseert ze lokale afzet van producten, in het solidariteitscafé zijn alleen lokale en/of solidaire producten verkrijgbaar.
Climaxi heeft een secretariaat in Gent en een kantoor in Herzele. Een klein team stuurt in verschillende regio’s vrijwilligers en activisten aan. Ze volgen beleidsdossiers nauwgezet op, starten petities en dienen bezwaarschriften in. Een scenario voor een actie is er vooraf nooit. Werken rond ecologie en klimaat is voor Climaxi vooral flexibel denken, mensen ontmoeten, bondgenoten vinden. Daaruit groeit actie. Soms chaotisch, maar altijd efficiënt.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 1: geen armoede
SDG 2: geen honger
SDG 13: klimaatactie
SDG 14: leven in het water

Meer weten?

Bezoek de website van Climaxi