Praktijksafari Herman Teirlinckgebouw

Op donderdag 11 oktober organiseerde Pulse Transitienetwerk in samenwerking met het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) een uitverkochte praktijksafari naar het grootste passiefkantoor van België namelijk het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Het gebouw huisvest er diensten van de Vlaamse Overheid en creëert er een duurzame en inspirerende werkomgeving

Fonds Culturele Infrastructuur

Het FoCI is onderdeel van het departement Cultuur, Jeugd en Media en staat in voor investeringen in infrastructuurprojecten van culturele en jeugdorganisaties. Daarnaast kan je beroep doen op het FoCI omtrent een energielening voor fotovoltaïsche installaties (zonnepanelen).

 

Investeringen
Een van de de drie sectoriële prioriteiten voor 2017 - 2021 is energiezuinigheid en is de focus tijdens deze praktijksafari. De investeringen die in 2017 werden vastgelegd moeten aanleiding geven tot een jaarlijkse vermindering van 790 ton CO2. Hier gaat het vaak om maatregelen waarbij een rechtstreeks CO2 vermindering kan aangetoond worden. Meer informatie vind je hier

Energielening
Vlaanderen heeft meer dan 800.000 vierkante meter beschikbare dakoppervlakte bij culturele en jeugdverenigingen. Door te investeren in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie wordt het potentieel van bestaande culturele en jeugdinfrastructuur maximaal benut met een ecologische én economische winst als doel. Culturele en jeugdverenigingen helpen het klimaat met een blijvende CO2-reductie en drukken de eigen werkingskosten met een lagere elektriciteitsfactuur.

Goed om weten is dat er een handige (en gratis) monitoringstool voor energieverbruik is: EnergieID

Meer informatie vind je hier

 

Gerecupereerd materiaalgebruik met NNOF

Nnof staat voor ‘nearly new office facilities’: kantoormeubilair dat bijna nieuw is. Het Vilvoordse bedrijf richt kantoren in met voornamelijk gerecupereerd materiaal, dat doorgaans uit het vorige interieur van de klant komt. Geen eenvoudige zaak als je het Herman Teirlinckgebouw moet inrichten met materiaal dat van vijf verschillende locaties afkomstig is (Boudewijngebouw, Phoenixgebouw, Kliniekstraat, Koloniënstraat en Ravensteingalerij).

Om dit alles te bolwerken hanteert Nnof het V-R-N Principe. VRN staat voor verhuizen, recycleren en nieuw aankopen. Vooraf worden alle bestaande inrichtingselementen geïnventariseerd en geëvalueerd om ze op te delen in drie categorieën: wat nog goed genoeg is om te verhuizen en dus verder zal gebruikt worden, wat een opknapbeurt nodig heeft om daarna verder te kunnen dienen en wat moet vervangen worden door nieuw omdat het in te slechte staat verkeert. Maar liefst 34 750 items werden geïnventariseerd op 3 maanden tijd! Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk de onderstaande powerpoint en kom meer te weten.

 

Duurzaamheid binnen Het Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf is een bedrijf binnen de Vlaamse Overheid die andere klanten binnen de overheid ondersteunt. Zijn faciliteren het vastgoedbeleid en vastgoedbeheer van de Vlaamse Overheid.

Duurzaamheid is een belangrijk aspect in de elk van de vijf onderdelen van het Facilitair Bedrijf:

 • Vastgoed: beleid en beheer, projectondersteuning en exploitatie van gebouwen van de Vlaamse Overheid. Bij Herman Teirlinck gaat het bijvoorbeeld ook over schoonmaak, mobiliteit. Het Facilitair Bedrijf heeft 179 gebouwen in portefeuille.

 • Facilities: dagdagelijkse exploitatie, het gaat over schoonmaak, catering, hospitality

 • ICT: bieden ondersteuning voor het uitvoeren van de taken (heel veel raamcontracten rond ICT). Bijvoorbeeld bij het aankopen van filialen is duurzaamheid een zeer belangrijke insteek.

 • HR-Beleid: centrale unit van het Facilitair Bedrijf die de dienstverlening ondersteunt

 • Overheidsopdrachten

Binnen het Facilitair Bedrijf is duurzaamheid een belangrijke driver, alle maatregelen berusten op een strategie die ook heel sterk verankerd is beleidsmatig.

 

Gebruikte technieken

 • Passieve verwarmings- en koeltechnieken, of surf naar deze pagina voor meer informatie

  • Koude-warmte-opslag

  • Adiabatische koeling

  • De serres als groene longen

  • Natuurlijke ventilatie

  • Hoge massa

  • Betonkernactivering

 • Zonnepanelen

 • Water als kostbaar goed

 • De juiste hoeveelheid licht

 • Materialen met duurzame aspecten, of surf naar deze pagina voor meer informatie

  • Beperkte uitstoot

  • Lokaal

  • Duurzaam transport

  • FSC-gecertificeerd hout

  • C2C-gecertificeerd tapijt

  • Recuperatie van meubels

 • Aangenaam gebruikscomfort centraal

Het Herman Teirlinckgebouw heeft een goed geïsoleerde gebouwschil om het warmteverlies door muren, daken en ramen te beperken.

 • Het gebouw heeft een aangenaam binnenklimaat voor de gebruiker.

 • Ramen zorgen voor uitzicht, daglicht en passieve warmtewinsten, maar kunnen in de zomer snel tot ongewenste zonne-instraling zorgen. In een juist evenwicht wordt in het Herman Teirlinckgebouw voldoende licht binnengehaald maar oververhitting voorkomen. Zonwering aan de buitenkant kan ongewenste zonne-instraling beperken.

 • Het gebouw is luchtdicht om ventilatieverliezen te beperken.

 • Het is compact: door het verliesoppervlak te verkleinen, verbetert de verhouding tussen de gebouwschil en het te verwarmen volume.

 • De warmte wordt gerecupereerd: met de afgevoerde warmte uit de ‘gebruikte’ lucht wordt de binnenstromende lucht gewarmd. Dit gebeurt in aparte circuits, er kan geen onderlinge vervuiling optreden.

Voor meer informatie, lees de pagina over de gebruikte technieken in het Herman Teirlinckgebouw.

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid hanteert de duurzaamheidsmeter GRO bij alle bouwprojecten onafhankelijk van schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid te realiseren. Bekijk de duurzaamheidsmeter via deze website.


 

Pulse Transitienetwerk is een netwerkorganisatie die de krachten van Cultuur, Jeugd en Media bundelt voor een transitie naar een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving.