Klimaatinspanningen van cultuurhuizen en jeugdgebouwen worden beloond

STAM, © Phile Deprez

Bij de veertig goedgekeurde dossiers voor investeringssubsidies bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI), zitten 28 projecten die een aanvraag hebben gedaan voor het energiezuinig maken van cultuur- en jeugdgebouwen.

Deze investeringsdossiers om de energiezuinigheid van gebouwen te verbeteren, zullen jaarlijks zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 790 ton (een inschatting van de geplande vermindering van CO2 uitstoot door de voorgenomen werken) en een vermindering van 4,5 miljoen kWh in het jaarlijks energieverbruik.

Overheden en de cultuursector werken steeds meer samen aan het verminderen van CO2-uitstoot. In Gent kunnen cultuurhuizen al meer dan een jaar gebruik maken van een gratis energiecoaching aangeboden door de stad. Die energiecoaching werpt zijn vruchten af: alle elf ingediende dossiers werden goedgekeurd.

De deadline voor de volgende subsidieronde van FoCI voor het verduurzamen van culturele infrastructuur is 1 april 2018. 
Je vindt meer informatie over het aanvragen van zo’n subsidie op de website van FoCI, of op volgende infomomenten:
Algemene Informatiedag door FoCI op 31 januari 2018 – Brussel
Infoavond Jeugdwerk door Pulse in samenwerking met De Ambrassade op 7 februari 2018 – Brussel