Verhalenvanger

Liza Mkrtchyan, vrijwilliger Filet Divers © Filet Divers

Liza Mkrtchyan, vrijwilliger Filet Divers © Filet Divers

“Bij Filet Divers heb ik kansen gekregen en ben ik sterker geworden. Door thuis te blijven kon ik me niet als een persoon in de maatschappij voelen. Ik kende niemand in Antwerpen en niemand kende mij. Voor ik naar Filet Divers kwam, durfde ik niet met mensen te praten. Nu durf ik dat wel. Ik leer hier over de Belgen in alle nuances, zie het goede en het minder goede. In contact komen met al die verschillende mensen is prachtig. Ondertussen ben ik 7 jaar vrijwilliger bij Filet Divers. Ik kan heel goed Russisch, Armeens en ook wat Engels, aangezien hier veel mensen met migratieachtergrond passeren, is mijn vertaalhulp meer dan welkom.”

Liza Mkrtchyan
vrijwilliger Filet Divers

 

Kansen ontwikkelen

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum. Filet Divers ontvangt ongeveer 175 gezinnen per week, onder wie 40 procent mensen zonder wettig verblijf. De vereniging werkt met 150 vrijwilligers, waarvan een 100-tal uit de doelgroep zelf. Het is een plaats waar mensen die in armoede leven kunnen deelnemen aan projecten waardoor ze meer kansen ontwikkelen.

Daarnaast is er een sociale kruidenier, wat veel meer is dan louter en alleen een winkel met betaalbare producten. Filet Divers is gehuisvest in het Kansenhuis van de Bond zonder Naam te Antwerpen waar een grote onthaalruimte is waar Filet Diversers elkaar ontmoeten.

Zelfwaardegevoel

Armoede is een onrecht. Het veroorzaakt sociale uitsluiting en heeft gevolgen voor werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Op lange termijn veroorzaakt het een kloof met de maatschappij die door individu of gezin niet langer overbrugbaar is. Het doet mensen zich vereenzelvigen met hun probleem. Het verhindert hen om de positieve aspecten van het leven te ervaren, met nefaste gevolgen voor het zelfwaardegevoel.

De organisatie realiseert dit door:

  • een kansrijke omgeving te creëren waarin talenten en kwaliteiten ontkiemen

  • te focussen op activiteiten die het doelpubliek energie geven. Zo ontwikkelen ze kracht om moeilijkheden zelf te overwinnen

  • het lage zelfbeeld positief om te vormen via verbindende activiteiten met een focus op succeservaringen en vergroting van het sociaal netwerk

  • kansarmen en de samenleving via openheid, dialoog en samenspraak tot een sterkere wederzijdse betrokkenheid te brengen

  • te werken met innovatieve projecten en een vrijwilligerswerking sensibiliserend naar de politiek toe, met het oog op structurele verandering

De persoonlijke achtergrond kleurt het verhaal van de mensen bij Filet Divers. Ze ontmoeten elkaar in verhalen: mooie, droevige, alledaagse of herkenbare. Ze delen graag hun verhalen met anderen. Daarvoor nemen ze zelf camera en schrijfpen op. BZN Filet Divers nodigt andere bezoekers uit hetzelfde te doen. In de verhalen op de website www.filetdivers.be/onze-verhalen komt creativiteit en kracht naar boven.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 1: Geen armoede
SDG 3:
Goede gezondheid en welzijn
SDG 4:
Kwaliteitsonderwijs
SDG 10:
Ongelijkheid verminderen
SDG 11:
Duurzame steden en gemeenschappen

Meer weten over Filet Divers?

Ga naar de website van Filet Divers en verhalenvanger