Zo energie-efficiënt is het jeugdwerk

 

Hoe energie-efficiënt is de Vlaamse jeugdwerkinfstructuur? Dat onderzocht Pulse samen met Emaze, De Ambrassade en het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). We screenden veertien verschillende plekken van het jeugdwerk, gaande van een klein jeugdbewegingslokaal tot een groot jeugdverblijfcentrum — een doorsnede van de Vlaamse jeugdwerkinfrastructuur — en bundelden de bevindingen in een overkoepelend rapport en een lijst met 20 vuistregels. 

In een eerste ronde werden alle veertien locaties doorgelicht door middel van een quickscan.

Bij een quickscan is het doel zo snel mogelijk energetische opportuniteiten te identificeren op basis waarvan het management onmiddellijk strategische beslissingen kan nemen. Na het screenen van beschikbare verbruiksgegevens wordt een auditrapport opgesteld met prioritaire acties voor een maximale kostenbesparing (energieplan).

(Emaze.be)

Door het samenvoegen van de veertien individuele rapporten kregen we een overzicht van de meest voorkomende noden en uitdagingen met betrekking tot het energie-efficiënt maken van de Vlaamse jeugdwerk-infrastructuur. Het onderzoek stelt duidelijk dat er overal ruimte voor verbetering is. Hierbij is bewustwording een bepalende factor. Vaak blijkt er bij de gebouwbeheerders namelijk onvoldoende technische kennis aanwezig te zijn om de juiste keuzes te maken. 
Daarnaast leert het onderzoek ons dat (grote) infrastructurele ingrepen verre van altijd de wenselijke maatregelen zijn. Vaak ligt er reeds een grote besparing in kleine ingrepen en in gedragswijzigingen van de gebruikers. 

Op basis van de bevindingen en aanbevelingen van het rapport stelden we ook een lijst op van 20 vuistregels voor een energie-efficiënte jeugdwerkinfrastructuur. Je kan er als gebouwbeheerder meteen mee aan de slag.

Het volledige rapport met alle bevindingen en aanbevelingen lees je hier.
De 20 vuistregels kan je downloaden via deze link.

We bundelden beide documenten ook op Cultuurzaam.be. Je vindt er een afdrukklare versie van de 20 vuistregels in folderformaat.

pulse-trefdag-2017-6.jpg

En nu?

Samen met het jeugdwerk, De Ambrassade en het Fonds Culturele infrastructuur werken we momenteel aan een vervolgtraject, gesteund door minister van Jeugd Sven Gatz. Voor de opstart daarvan mikken we op eind 2019. Voor meer informatie kan je terecht bij finn@pulsenetwerk.be.

To be continued.Wil je op de hoogte blijven? Hou de nieuwsbrief dan zeker in de gaten! 

Heb je vragen over de energie-audits? Contacteer dan Finn voor meer info!

 
Finn Van Dinter