Gezocht: praktijkwerkers duurzaamheid voor onderzoek

Het Labo voor Educatie en Samenleving van de KULeuven is op zoek naar praktijkwerkers om mee in gesprek te gaan over de manieren waarop jouw praktijk met de grote duurzaamheidsvraagstukken omgaat. Ze zijn daarbij vooral op zoek naar praktijken die op heel lokale schaal werken en van daaruit bijdragen aan verandering in en rond specifieke stedelijke of landelijke zones .

Het Labo is nieuwsgierig naar hoe jij als praktijkwerker vanuit zulke kwesties vertrekt of hoe je ze een plaats geeft binnen bestaande activiteiten. Vanuit de praktijkervaringen willen ze onderzoeken hoe beleidsbenaderingen (in het bijzonder SDGs) resoneren met jullie werk. Daarnaast is het de bedoeling om met jullie na te denken over de pedagogiek van deze praktijken en hoe deze met nieuwe concepten en theorieën op begrip te brengen zijn.

In het kort:

  • Houd je je nu en in de komende jaren binnen je praktijk bezig met duurzaamheidskwesties?

  • Vraag je je af wat de concrete betekenis van het beleidskader van de SDG’s kan zijn voor jouw praktijk?

  • Ben je bereid mee te denken in een onderzoek naar de leerprocessen die vorm krijgen in relatie tot deze kwesties?

Meld je dan aan om hierover in gesprek te gaan. Mail volgende informatie voor 26 april naar hans.schildermans@kuleuven.be :  

(A) Beschrijf kort met welke praktijken je bezig bent?
(B) Hoe speelt duurzaamheid een rol binnen jouw praktijk?
(C) Welke plekken zijn van belang voor jouw praktijk?
(D) Naam en contactgegevens (+ eventueel website)

Op basis van je inzending wordt je eventueel uitgenodigd voor een verkennend gesprek eind mei. Bij vragen kan u contact opnemen met Hans Schildermans.

Finn Van Dinter