Welkom Barbara!

We hebben een nieuw Pulsekernlid! Barbara Janssens (coördinator Netwerk Bewust Verbruiken) zal met haar expertise en passie ons kernteam versterken. U denkt, kernteam? Pulse Transitienetwerk heeft een enerzijds een Pulseraad (denktank) en een anderzijds Pulsekern ('kompas'). De Pulsekern zal het denkwerk van onze Pulseraders inhoudelijk en operationeel opvolgen om vervolgens bepaalde beslissingen te nemen. Barbara versterkt dit team en we heten haar van harte welkom!

"Duurzaamheid in de brede cultuursector, dat kunnen we bij Netwerk Bewust Verbruiken alleen maar toejuichen. Onze organisatie wil inspireren en activeren om duurzaam en eenvoudig te leven. We stimuleren hergebruik, delen, herstel en stellen de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Via ons netwerk van 40 lidorganisaties proberen we aansluiting te vinden bij verschillende sectoren. Ook de cultuur-, jeugd- en mediasector dragen we een warm hart toe, daarom treed ik met veel interesse en enthousiasme toe tot de Pulsekern." - Barbara Janssens
20170723_210254.jpg
Silke De Schoenmacker