Subsidieoproep lokale klimaatprojecten

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor alle geselecteerde projecten samen. Indienen kan tot 15 september 2018.

WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN?

 • Een gemeente kan alleen een project indienen
 • Een gemeente kan voor meerdere gemeenten indienen
 • Een intercommunale of provincie kan voor meerdere gemeenten één of meerdere projecten indienen
 • Een politiezone kan een project indienen voor meerdere gemeenten
 • Een OCMW kan voor een gemeente een project indienen.
 • Een OCMW kan voor andere OCMW’s in naam van meerdere gemeenten een project indienen
 • Regionale landschappen kunnen in naam van gemeenten projecten indienen.
 • Een lokale verenging kan alleen een project indienen
 • Een lokale verenging kan een project voor meerdere verenigingen indienen
 • Een lokale vereniging kan een project indienen waarbij een of meerdere gemeenten betrokken worden.

Er wordt telkens één trekker aangeduid voor het project die het project indient en zorgt voor de coördinatie van het project en de afspraken met de betrokken actoren. Aan deze trekker wordt ook het subsidiebedrag uitbetaald.

Gemeenten moeten actief betrokken partij zijn bij het project. Ze kunnen wel beroep doen op anderen om het project mee uit te voeren maar het blijft een project waar de gemeente zelf ook een actieve rol in opneemt.

WELKE PROJECTEN KAN JE INDIENEN?

 • De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, helpen de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen realiseren.
 • Projecten rond elektriciteitsproductie, het verhogen van de efficiënte van het elektriciteitsverbruik of de openbare verlichting komen niet in aanmerking.
 • De projecten moeten ten laatste op 1 januari 2024 afgerond zijn.

Meer informatie over bedragen en criteria vind je via: 
www.burgemeestersconvenant.be