Europese prijs voor duurzame ontwikkeling

De Europese Commissie reikt in 2018 voor het eerst een Europese prijs voor duurzame ontwikkeling uit om de inspanningen en de creativiteit van Europese burgers, bedrijven en organisaties te belonen.  Het doel van deze prijs is duidelijk: Inspirerende initiatieven steunen die de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen omzetten in concrete oplossingen en mogelijkheden.

Dit jaar is het thema: Mensen mondig maken en zorgen voor inclusie en gelijkheid

Gezien de sectoroverschrijdende aard van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, wordt de prijs voor duurzame ontwikkeling gericht op een specifiek thema, dat verband houdt met het jaarthema van het politiek forum op hoog niveau van de Verenigde Naties.  Dit jaar is het thema “Mensen mondig maken en zorgen voor inclusie en gelijkheid”.

De wedstrijd staat open voor vier categorieën:

  • Jongeren
  • Overheidsorganen
  • Particuliere organisaties
  • Maatschappelijke organisaties

De winnaars worden bekendgemaakt in het voorjaar van 2019. De prijs levert geen geldbedrag op, maar wel hoge zichtbaarheid in de vorm van nieuwe publieke belangstelling en grotere media-aandacht.

Meer info:

De uiterste termijn voor de kandidaatstelling is 14 september 2018

Webpagina van deze oproep

Voor alle vragen: sg-stakeholderplatform-sdg@ec.europa.eu