Commons en de Overheid


Het Agentschap Kunsten en Erfgoed wil samen met het veld een aantal principes uitwerken rond de commons als een model voor een digitaal cultuurbeleid en praktijk. Tegelijk willen de sprekers nagaan hoe een commons-model de basis kan zijn voor een toekomstgericht (digitaal) kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid.

Digitalisering biedt volop kansen voor de werking van kunsten- en cultureel-erfgoedorganisaties. Deze kansen en uitdagingen kunnen enkel efficiënt aangepakt worden in het kader van een overkoepelende strategische visie voor deze sectoren.

Deze visie schetst een raamwerk waarbinnen de verschillende actoren en projecten (aanvullend) kunnen opereren. Ze geeft een antwoord op de (huidige) behoeften los van de drempels die bestaan en brengt alle belangen in kaart. Deze visie bepaalt evengoed de context waar een overheid in opereert en de rol die ze opneemt.

Dries Moreels (UGent) ©Joachim De Wilde

Dries Moreels (UGent) ©Joachim De Wilde


Ga naar Commons en Erfgoed

of ga terug naar het overzicht