Commons en Co-creatie


Als het van Timelab afhangt, wordt iedereen maker. Maar vooral: wordt iedereen samen maker.

Timelab over haar peer-to-peer geïnspireerde werking, projecten, experimentele functie (o.m. over Atelier de Stad en het nieuwe project A.D.E.M.). Als het van Timelab afhangt, wordt iedereen maker. Maar vooral: wordt iedereen samen maker. Kunde, talent en competentie vervangen het loutere ‘weten’. De tijd dat een wetenschappelijke elite van ontwerpers kennis en techniek ‘omheinde’, of enkel van bovenaf liet doorsijpelen naar de samenleving – met patenten en auteursrechten tot gevolg –  is misschien wel voorgoed voorbij. Een werkplaats als Timelab breekt alvast nu al een lans voor de kracht van het scheppende subject, door makers samen te brengen en samen te laten creëren, in een open experimentele sfeer

De Buren van de Abdij over hun collectieve invulling van de infrastructuur van de Oude Sint-Baafsabdij. De Buren van de Abdij zijn een bonte verzameling buurtbewoners die zich rond de eens verlaten site van de Oude Sint-Baafsabdij hebben verenigd, om die magische plaats weer leven in te blazen, nadat de abdij vijf jaar gesloten bleef en elk beleid rond de leegstand dode letter – tot de buren zélf het roer in handen namen. Dit staaltje van participatie rond een common (ons materieel erfgoed) wordt door begeesterd spreker -journalist John Vandaele aan het publiek voorgesteld – met aandacht voor de successen, maar ook voor de mogelijke struikelblokken.

De Pianofabriek heeft het over haar bottom-up, transversale werking en organisatie.  De Pianofabriek wil een plek zijn waar overheid, individuen en gemeenschappen elkaar treffen, waar mensen elkaar kennis, verwondering, technieken aanleren en netwerken bieden. Zij staat voor co-creatie, broedplaats- en open-ended planningsmethodieken. In die visie van de Pianofabriek is het cultuur die mensen veerkrachtig én bestendig maakt en nieuwe maatschappelijke issues laat opborrelen.

John Vandaele ©Joachim De Wilde

John Vandaele ©Joachim De Wilde


Ga naar Commons en Overheid

of ga terug naar het overzicht