Voorwoord

Nikol Wellens ©Joachim De Wilde

Nikol Wellens ©Joachim De Wilde

Nikol Wellens, Pulse-stuurgroeplid, heette iedereen welkom met een inspirerende voorwoord.

Keynote

De circulaire economie heeft in snel tempo veel aandacht gekregen van beleidsmakers, managers en onderzoekers. Eindelijk een formule waarmee duurzaamheid en economische groei echt te verenigen zijn, lijkt het. Maar wat is dat eigenlijk, een circulaire economie? Is het inderdaad een ecologisch en sociaal model voor werk, (co)productie en handel? De economische en technologische kijk op de kringloop die nu de boventoon voert, hindert het vernieuwende denken. Emotie, co-eigenaarschap en culturele verbeelding zijn hard nodig om de omslag te maken naar een echte circulaire samenleving.

Socrates Schouten (1985) is onderzoeker en publicist op het gebied van circulaire en ecologische economie. In zijn werk legt hij de nadruk op ecologisch denken en de filosofie van de commons. Recent schreef hij het boek ‘De circulaire economie: waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten’ (2016).

©Joachim De Wilde i.o.v. Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media

©Joachim De Wilde i.o.v. Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media

Socrates Schouten ©Joachim De Wilde

Socrates Schouten ©Joachim De Wilde


Ga naar Praktijken

of naar het fotoverslag