Uit de tent

 

“Circus is een middel tot zelfontplooiing en gemeenschapsvorming. We stimuleren en creëren ontmoeting tussen groepen in de samenleving die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Zo werken we vooroordelen weg.”

Veerle Bryon
Circus Zonder Handen

Opening Birzeit Heritage Week, 12/7/17 © Lien Wevers

Opening Birzeit Heritage Week, 12/7/17 © Lien Wevers

“Kinderen worden van jongs af voortdurend geconfronteerd met checkpoints, soldaten en geweren. Ze krijgen geen kans om zich normaal te ontwikkelen. We merken dat veel kinderen zich beter en standvastiger gaan voelen door aan circus te doen.”

Jessika Devlieghere
Palestinian Circus School

Circus voor iedereen

Circusartiesten, -docenten en leden van de Palestinian Circus School (Birzeit, Westbank) en Circus Zonder Handen (Molenbeek, Brussel) wisselden hun expertise uit over het samenwerken met kwetsbare jongeren. Circus verbindt mensen met een universele taal die iedereen kan leren. Beide circusscholen vertrekken vanuit dezelfde inclusieve visie: ‘circus voor iedereen’. Zowel in Brussel als op de Westelijke Jordaanoever botsen kinderen en jongeren op drempels of beperkingen als geweld, discriminatie of regels in de eigen gemeenschap. De docenten ondervinden door de vergelijkbare culturele achtergrond van de deelnemers dezelfde moeilijkheden. Circuseducatie biedt kansen voor positieve identiteitsontwikkeling. Tijdens de lessen ontwikkelen jongeren hun talenten en technieken. In optredens tonen ze wat ze door hard werk geleerd hebben en leren ze trots zijn.

Tussen Bir Zeit en Brussel

Samen technieken trainen, didactische tips delen, ervaringen bespreekbaar maken. Een kritische blik naar de eigen organisatie is zeer belangrijk voor beide circusscholen. Tijdens deze uitwisseling namen ze hun en elkaars methodes onder de loep. Gezamenlijke stages, workshops en toonmomenten werden tussen 2015 en 2018 afwisselend in Palestina en in België georganiseerd. Door de diverse veiligheidsmaatregelen bleek reizen tussen Tel Aviv en Brussel niet evident.

Naast interviews en reportages in Mo* ‘Circus is leren leven’ en een documentaire ‘What happened in the tent’ vond de uitwisseling een neerslag in een educatieve handleiding voor verenigingen en organisaties in het Noorden en het Zuiden om op een sociaal inclusieve manier en met aandacht voor diversiteit aan de slag te gaan met kwetsbare jongeren. Die handleiding vind je terug onder ‘Uit de tent. Inclusief jeugdwerk als tool voor positieve identiteitsontwikkeling in een superdiverse samenleving’.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG 4: kwaliteitsonderwijs
SDG 10: ongelijkheid verminderen
SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Meer weten?

Ga naar de website van Circus Zonder Handen of de website van Palestinian Circus School.

Lees de Interviews en reportage ‘Circus is leren leven’

Bekijk de documentaireWhat happened in the tent

Download de handleiding ‘Uit de tent. Inclusief jeugdwerk als tool voor positieve identiteitsontwikkeling in een superdiverse samenleving’.