Teken voor het klimaat

 

Op dinsdag 5 februari werd met veel kabaal de klimaatcampagne Sign For My Future gelanceerd. Voor de allereerste keer hebben meer dan 100 bedrijfsleiders uit bijna alle sectoren, meer dan 100 middenveldorganisaties, rectoren, wetenschappers, jonge en oudere burgers en Belgische mediabedrijven de rangen gesloten. In dit bericht lichten we toe waarom we de campagne mee onderschrijven en de drie eisen steunen, mits enkele kritische bedenkingen.

51185587_1532289386915549_8269266136042831872_o.jpg

Waarvoor staat het?

Het Klimaatmandaat waarvoor je tekent, staat voor 3 specifieke vragen:

  1. Ze willen een wettelijke en decretale verankering van de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de gewesten.

  2. Een ambitieus en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking.

  3. Een onafhankelijke evaluatie en advisering van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

Waarom ondertekenen?

Pulse Transitienetwerk voerde met haar kernleden een discussie om deel te nemen aan de campagne. Dat was geen evidentie want er zijn enkele terechte bezwaren, kunnen we de ceo’s met hun duim in de lucht, de vervuilende industrieën, zomaar steunen? Hoe zit het met sociale rechtvaardigheid? Zijn de drie eisen niet te oppervlakkig?

De campagne is echter zeer duidelijk over haar doel, namelijk positief verbinden, de kernboodschap die ons overtuigde om te ondertekenen. Ongeacht onze meningsverschillen is de problematiek té urgent om niet mee aan tafel te zitten en samen te discussiëren, laat dit tevens een sterk signaal zijn aan de politiek. Ongeacht of je je kinderen daarvoor als emotioneel chantagemiddel wil inschakelen of niet.

We scharen ons achter de drie eisen en tekenen samen voor onze toekomst. We voeren een kritisch debat, genuanceerd en onderbouwd zonder te polariseren. Heb jij hierover nog heel wat meer te zeggen? Schrijf een opiniestuk en mail het door naar info@pulsenetwerk.be . We delen het graag!

 
De transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzaamheid verloopt vanzelf, is poep simpel en gaat vanaf morgen in
— Niemand, nog nooit
  • Lees hier waarom Concertgebouw Brugge tekent

  • Bekijk hier waarom Scouts en Gidsen Vlaanderen tekent voor het klimaat

  • Lees hier waarom de VRT tekent voor het klimaat.

 
  • Lees hier waarom FairFin de campagne niet ondertekent

  • Lees hier waarom Climaxi zich terug trekt

  • Lees hier hoe Wervel erover denkt

 
 
Silke De Schoenmacker