Commons en Voedsel


en Gert Engelen©Joachim De Wilde

en Gert Engelen©Joachim De Wilde

CSA (of Community Supported Agriculture) komt haar door de gemeenschap gedragen biolandbouwproject voorstellen. Als lid van CSA neem je een aantal verantwoordelijkheden op (lidgeld, principes bio-landbouw, …) waarvoor in ruil gedurende het teeltseizoen groenten en fruit kunnen afgenomen worden en je inspraak krijgt in de bedrijfsvoering. Daarnaast werk CSA ook actief aan lokale gemeenschapsvorming door educatieve momenten, boerderijfeesten, enz.

De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers. Door privémiddelen samen te brengen – via aandelen, schenkingen en legaten -, kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond.

De Landgenoten werd eind april 2014 opgericht door een netwerk van middenveldorganisaties: BioForum Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, CSA Netwerk, De Kollebloem, De Wassende Maan, FIAN Belgium, …

©Joachim De Wilde

©Joachim De Wilde


Ga naar Commons en de Stad

of ga terug naar het overzicht