Commons en de Stad


  • Parklife Tienen is een initiatief van het burgerinitiatief OpgewekTienen, RISO Vlaams-Brabant (Samenlevingsopbouw) en het architectenbureau AST 77 om van het Tiense stadspark opnieuw een ontmoetingsplek te maken voor alle inwoners en de sociale, ecologische en historische meerwaarde van het park te benadrukken en versterken. Meer dan 60 verenigingen, organisaties, kunstenaars, bedrijven en handelaars sloegen in augustus 2014 de handen in elkaar om deze publieke ruimte van onderuit kwaliteitsvoller in te vullen.
     
  • Commons Josaphat is een organisatie rond een soort ‘urban crack’, een friche, een braakland in Schaarbeek. Dat terrein is 24ha groot, en mag volgens de organisatie niet eenzijdig worden opgeëist door overheden en projectontwikkelaars. Commons Josaphat maakt zich sterk, dat dit braakliggend terrein de gemeenschap toebehoort. Aan de omwonenden is het dan ook, om van dit stuk aarde een vruchtbare grond van initiatief, experiment en creativiteit te maken.
     
  • De Koep Turnhout is een burgerbeweging, die zelf initiatieven neemt om Turnhout zo aangenaam, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken. De Koep laat zich inspireren door de coöperatieve gedachte en streeft naar maximale betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid van de leden. Op dit ogenblijk werkt De Koep aan de oprichting van de energiecoöperatieve Campina Energie, aan een vernieuwend participatieproject ‘Dreaming about Turnhout’, onderzoekt samenwerking rond duurzame landbouwprojecten i.s.m. de stadsboerderij, organiseert culturele activiteiten en zet debatten en acties op rond maatschappelijke thema’s in Turnhout (operatie Watertoren, debat over de toekomst van de Warande,…)
An Descheemaeker (Commons Josaphat) ©Joachim De Wilde

An Descheemaeker (Commons Josaphat) ©Joachim De Wilde


Ga naar Commons en de Natuur

of ga terug naar het overzicht