Commons en Natuurlijke bronnen


City Mine(d) (Sofie Van Bruysteghem) en Christoph Kowalewski van het ‘Partnership for Transparancy Fund‘ komen spreken over de plaats van onze common ‘water’ in de gemeenschap, maar dan vanuit twee verschillende standpunten en projecten.

Het werk van City Mine(d) draait rond het experimenteren met en creëren van prototypes die bottom-up initiatief en sociale relaties in de stad voeden.Vanuit collectieve ervaringen op een braakliggend terrein in de Europawijk (Eggevoort Friche) en de nieuwsgierigheid die daaruit voortkwam, ontstond het project EauPropre/ProperWater‘.Vanwaar de vele overstromingen in de buurt? Kunnen we betonstad Europa met het regenwater verzoenen?  Kan regen ook nuttig of zelfs drinkbaar zijn? Wat of van wie is proper water?

EauPropre|ProperWater gaat op zoek naar het verdwenen water van de Maalbeek, bouwt een waterpunt om het water weer een centrale plaats te geven in de buurt,  experimenteert met een zelfgemaakt waterzuiveringsstation en een test-kit om zelf waterkwaliteit te controleren. Het struikelt daarbij over stedenbouwkundige obstakels en botst tegen verexpertisering en technologisering van waterbeheer en waterbeleid? Maar het deelt vooral ervaringen en stelt de bestaande situatie in vraag.

Het PTFund heeft met het project ‘CARTA’ (Citizen Action for Result, Transparancy and Accountability Program) enkele tools ontwikkeld, die burgers in armere landen toelaten om bijv. afpersing van bedrijven die het water willen privatiseren, te melden. Of zij richten zich op overheidsprojecten en projecten van NGO’s, die vroeger eenzijdig werden gefinancierd door de Wereldbank en dan zonder meer werden geïmplementeerd, maar die nu dus ook door de gemeenschap kunnen geëvalueerd en bekritiseerd worden m.b.v. handige online tools en andere evaluatiemethodes.

Jef Peeters ©Joachim De Wilde

Jef Peeters ©Joachim De Wilde


Ga terug naar het overzicht