Commons en Geld


FairFin heeft het over de plaats van complementaire munten in een commons-gebaseerd systeem, of hoe munten zélf als common kunnen worden beschouwd – met name een collectief goed waar de gemeenschap zich over ontfermt, zonder dat de staat noch de markt ingrijpen. FairFin is een sociaal-culturele organisatie die al dertig jaar haar voet tussen de deur van grootbanken houdt, om de banken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun plicht tot verantwoording aan spaarders te wijzen.

Anne Snick ©Joachim De Wilde

Anne Snick ©Joachim De Wilde

FairFin sensibiliseert niet alleen overheden en grootbanken rond verantwoord bankieren, maar zet een publiek van kleine en grote spaarders aan om na te denken over de manier waarop hun spaargeld wordt geïnvesteerd en geïnjecteerd in de economie. Hugo Wanner werkt sinds een aantal jaren aan een onderdeel van FairFin, namelijk MuntUit, een platform dat gespecialiseerd is in het opzetten van alternatieve muntcircuits

Anne Snick werkte mee aan het boek ‘Maak uw buurt uitmuntend’ – over het lokaal opzetten van complementaire muntsystemen.Zij doet al meer dan tien jaar onderzoek naar de thema’s solidaire economie, gelijke kansen en duurzaamheid. Tevens is ze Board member van de Club of Rome-EU chapter, en lid van de Universiteit voor het Algemeen Belang.

Zij deelt in deze sessie ook haar visie op commons en complementaire munten. Het geldsysteem is tot nu toe gecentraliseerd (monopolie van bankengeld), maar daarnaast verschijnen vandaag ook lokaal gecreëerde en beheerde muntkringen. Gemeenschapsmunten zijn een voorbeeld van de wijze waarop de gemeenschap zelf de ‘governance’ van het collectieve goed (de publieke ruimte, het sociale weefsel, zorg en welzijn) in handen neemt


Ga naar Commons en Voedsel

of ga terug naar het overzicht