Trefdag 2018


Op dinsdag 23 oktober kwamen we samen in het M-Museum voor de jaarlijkse trefdag van Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media. Een dag van uitwisseling en inspiratie, voor mensen uit cultuur, jeugd en media die van duurzaamheid een rode draad willen maken in hun handelen.

Pulse is ondertussen reeds toe aan haar zevende trefdag, ditmaal over het thema stedelijkheid en onder de titel ‘TranCity: de toekomst is steeds’. De stad speelt een steeds belangrijkere rol in de transitie naar een duurzame en sociaal-rechtvaardige samenleving. Maar dan zullen we écht moeten leren leven in die stad. Tijdens TranCity gingen we op zoek naar hoe onze sectoren (kunnen) bijdragen aan de transitie in die stedelijke context. Hoe kunnen we impact hebben en bijdragen aan die duurzame ontwikkeling van deze stedelijke context? En hoe heeft de stedelijke context invloed op wat wij doen? Kunnen we hier iets van leren? En welke wisselwerking bestaat er met niet -stedelijke gebieden?  


Deze trefdag is voorbij.

Verslag en foto’s vind je op deze overzichtspagina.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief om zeker niets te missen.


Hieronder vind je het programma van de dag en meer uitleg over de verschillende sessies.

Programma

09u00 – Onthaal met koffie en thee
09u30 – Keynote Thomas Block
10u30 – Sessies voormiddag (maak uw keuze uit zes parallelle sessies)
12u30 – Lunch
13u30 – Het Nieuwstedelijk speelt ‘De Kiezer Beslist’
14u00 – Sessies namiddag (maak uw keuze uit zes parallelle sessies)
16u00 – Manu Claeys ‘Red de Democratie’
16u30 – Receptie
17u30 – Einde

Keynote - Thomas Block: ‘Hoe de complexiteit van duurzaamheid en transities erkennen? De Stadsacademie als transdisciplinair collaboratorium’

Thomas Block is docent binnen de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent en hoofd van het interfacultair Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO). Het CDO focust op multi- en transdisciplinair onderzoek naar de sociale en politieke dimensies van duurzaamheidsuitdagingen. Kenmerkend voor het onderwijs van het CDO is de actieve inbreng van studenten en het benaderen van duurzaamheidsvraagstukken als politieke kwesties. Hoe doceren als er niet echt één juist antwoord is?
Vanuit deze filosofie zet Thomas Block ook mee zijn schouders onder de ontwikkeling van de Gentse Stadsacademie. Deze nieuwe setting wil een collaboratorium worden waarin zowel studenten, professoren en onderzoekers van UGent als beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en burgers kennis kunnen delen en debatteren over grote Gentse sociale en ecologische uitdagingen. Het is een plek waar samen wordt nagedacht over probleemdefinities en oplossingen, over toekomstvisies en strategieën, over experimenten en opschaling. In de Stadsacademie werken studenten uit verschillende disciplines onder begeleiding van transdisciplinaire teams aan een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame toekomst van Gent."

Sessies voormiddag:

 1. Op de barricades! ABC van actievoeren (actieve workshop)
  Burgerlijke ongehoorzaamheid: reclaim the city! Word een echte dwarsligger. Van woorden naar daden … hoe doe je dat? Want debatteren en je mening uiten, daarvoor moet je uit je kot komen. Hoe plan je een strategisch opgebouwde campagne? Hoe kom je tot een goed actie-idee? Waar moet je aan denken als je een actie organiseert? Een actieve workshop onder leiding van Tractie, de trainers van Vredesactie.

 2. Klimaatadaptatie 101 (interactieve infosessie)
  De aarde warmt op. Dat heeft grote gevolgen voor onze steden. Daarom is het belangrijk dat we naast inzetten op het beperken van die opwarming ook inzetten op aanpassingen die de effecten van opwarming verzachten: klimaatadaptatie. Het Nederlandse Tilburg heeft een plan van aanpak voor haar adaptatiebeleid, en reeds 20 jaar ervaring. Maar ook Leuven heeft een plan en realiseert projecten om de stad klimaatrobuust te maken. Gert van den Elsen (Mobiliteit en Energie Tilburg) en Daan Van Tassel (ruimtelijk planner, afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, Stad Leuven) delen hun kennis.
  Zij worden geflankeerd door Roeland Dudal van Architecture Workroom Brussels. AWB is een think-and-do tank voor innovatie binnen de architectuur, stedenbouw en andere aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines. Door ontwerpers in allianties te betrekken bij het planningsproces bouwt Architecture Workroom aan een context voor vernieuwing binnen de ontwerppraktijk.

 3. Betergem 2038: stad van de toekomst (projectvoorstelling en try-out)
  Transitienetwerk Middenveld ontwikkelde samen met Vlaanderen Circulair een format om in groep de stad van de toekomst vorm te geven. Stel je toekomstdromen scherp in discussie met anderen, en breng de weg ernaar toe in beeld. “Betergem, 2038” is een workshop waarbij deelnemers met de nodige humor geprojecteerd worden naar het jaar 2038, in de stad Betergem. Ze nemen er deel aan een Volksvergadering. Als lid van een burgercommissie neem je samen beslissingen over de aanpak van uitdagingen waar Betergem voor staat in 2038 op vlak van voeding, wonen, werken, geld, zorg, etc…
  We laten je proeven van het format, delen enkele eerste bevindingen en discussiëren samen over de zin en onzin van dergelijke methodieken om het thema duurzaamheid bespreekbaar te maken in onze eigen werkingen.

 4. Stedelijke voedselstrategieën (projectvoorstel en werksessie)
  Samen met een brede alliantie ontwikkelde Leuven2030, de stadsbrede vzw voor een duurzaam Leuven, een stedelijke voedselstrategie. Rikolto was een van de partners. Ze nemen je beide mee in hun verhaal.
  Rikolto droomt van een duurzame wereld voor élke burger. Kunnen we met supermarkten en culturele organisaties iets doen zinderen in de openbare ruimte? Bent u klaar om coalities te smeden?

 5. Diversiteit: dekolonisatie van duurzaamheid (kringgesprek)
  Wie “stad” zegt, zegt “diversiteit”. Dromen van een sociaal-rechtvaardige duurzaamheid veronderstelt dat iedereen mee kan en is. Dat thema sneden we reeds aan op onze ‘No Voice To Waste’ Trefdag 2015. Maar hoe doen we dat? Welke drempels zijn er en hoe kunnen we ze wegwerken? LABOvzw initieert een intuïtief kringgesprek – zonder restricties of taboes – over het betrekken van stadsbewoners met een migratieachtergrond in het duurzaamheidsvraagstuk.
  LABO vzw is een sociaal laboratorium dat werkt aan emancipatie en sociale verandering. Met een aangepast en interactief vormingsaanbod helpt het bestaande groepen en organisaties leren, ageren, bewegen en organiseren.

 6. M als 3rd place: in gesprek met Peter Bary (verdiepend wandelgesprek in het museum)
  De ‘3rd place’ is de derde sociale omgeving naast ‘thuis’ (1st place) en ‘werk’ (2nd place). In het stedelijke weefsel van Leuven streeft M ernaar om één van die 3rd places te zijn. Peter Bary (directeur M) en Lydia Vandam (Memberships & Corporate Development Manager M) nemen je mee op sleeptouw in hun museum. Aan de hand van hun keuzestukken starten we een gesprek over de plaats van M in de stad en de daaraan verbonden uitdagingen.
  Jochem Daelman (mede-oprichter van Onkruid) leidt het gesprek in goede banen. Onkruid is een interdisciplinair team dat expertise uit architectuur, marketing, muziek en cultuur combineert om de creatieve context van onze steden verder te ontwikkelen.


Het Nieuwstedelijk speelt ‘De Kiezer Beslist’

Een late twintiger is pas afgestudeerd en zoekt werk. Hij huurt een appartement in de stad, met zijn vriendin. Het is volop verkiezingstijd. Dat is aan alles te merken, behalve aan hem.

Matthias van de Brul ‘De Kiezer Beslist’ © Katrijn Van Giel

Matthias van de Brul ‘De Kiezer Beslist’ © Katrijn Van Giel

Politiek theater vanuit het oogpunt van iemand die niet in politiek geïnteresseerd is. Een combinatie van audio (heel politiek Vlaanderen passeert de revue), muziek, tekst en een welgemikt dansje aan het eind.

regie en tekst Adriaan Van Aken
met Matthias van de Brul
muziek Joris CaluwaertsSessies namiddag:

 1. Uitmuntend! Workshop stadsmunten (actieve workshop)
  Sinds de Mechelse Koekoek, het Antwerpse Buurtijd, de Gentse Pluimen en Torekes zijn gemeenschapsmunten geen onbekende meer. Een eigen slimme munt is een handig werkinstrument om capaciteiten en behoeften binnen een gemeenschap met elkaar te verbinden.
  Muntuit, het steunpunt voor gemeenschapsmunten in Vlaanderen en Brussel, dompelt je onder in de wondere wereld van gemeenschapsmunten. Zoek samen met hen uit of en hoe je gemeenschapsmunten ook kan inzetten in jouw buurt of werking.

 2. Stadsresidenten: kunstenaars weven de stad (interactieve projectvoorstelling)
  De Gentse Vooruit is een huis met vele kamers – en vele gezichten. Sinds augustus 2012 ondersteunt het kunstencentrum onder de noemer Stadsresidenten een groep jonge kunstenaars die de publieke ruimte als hun werkplaats beschouwen. Vooruit wil deze kunstenaars vanuit hun stadsresidenties uitdagen om begrippen als engagement, stedelijkheid, publieke ruimte, actie en activisme gedurende een lange periode te onderzoeken, in de praktijk te brengen en te documenteren. Marieke De Munck (Vooruit) legt hun realisaties en relatie met de stad bloot.

 3. Participeren als voedingsbodem (debat en tafelgesprekken)
  Een sociaal-rechtvaardige duurzaamheid kan maar groeien op een vruchtbare bodem van inspraak, participatie en mede-eigenaarschap. Betrokkenheid en draagvlak zijn sleutelwoorden. Maar zijn onze steden, gemeenten en organisaties hier wel klaar voor? Onder leiding van Socius stellen we ons deze vraag vanuit vier perspectieven: digitalisering, burgerinitiatieven, de participatieve overheid en participatie in onze eigen organisaties. CitizenLab, De Wakkere Burger, VVJ en VRT inspireren ons en dagen ons uit vanuit hun praktijkverhaal.

 4. Vluchtroutes voor het antropoceen (filocafé)
  De stad staat voor dynamiek en agitatie. We doen een stap opzij en nemen de tijd om te filosoferen over the bigger picture. Samen met gastsprekers, denkers en zoekers peilen we naar breukvlakken en vluchtlijnen in ons tijdsgewricht. Welke stedelijke toekomst dient zich aan, wat houdt duurzaamheid in en welke transitie willen we aanstuwen? Vlucht vooruit, achteruit of waar nog?“ Een gesprek met onder andere Warda El-Kaddouri, Lieven De Cauter, Natalie Eggermont, Elke Van Campenhout en u! Onder het toeziend oog van Guy Gypens (Kaaitheater).

 5. Stadslabo’s: toolkit (interactieve workshop)
  Stadslab2050 experimenteert met een duurzame toekomst voor Antwerpen en onderzoekt hoe we die complexe vraagstukken van nu en morgen, samen met enthousiaste stadsactoren kunnen aanpakken. Stadslab2050 ontwikkelde de L.A.B.kit, een toolkit voor stadslabs in ontwikkeling. Ga zelf aan de slag met deze toolkit en ontdek of ook in jou(w organisatie) een innovatielabo schuilt.
  Maar wacht! Er is meer! Nu krijg je niet één stadslab voor deze ongelofelijke prijs, maar wel vier! Timelab, Leuven2030 en Translab K verhogen de expertise in deze workshop exponentieel met hun aanwezigheid.

 6. Praktijksafari: Leuven European Green Leaf 2018 (wandeling langs praktijken)
  Leuven werd samen met het Zweedse Växjö uitgeroepen tot 'European Green Leaf 2018'. Met die prijs beloont een jury van de Europese Commissie de steden voor hun inspanningen rond duurzaamheid en levenskwaliteit.
  Leuven en Växjö lieten het Duitse Ludwigsburg en tientallen andere steden achter zich. De jury loofde vooral hun aandacht voor participatie, mobiliteit, groen, klimaatverandering en energie-efficiëntie. Geert Vanhorebeek, coördinator van afdeling duurzaamheid stad Leuven, neemt ons mee op stap en toont je met trots zijn duurzame stad.


Manu Claeys ‘Red de Democratie’

Manu Claeys krijgt het laatste woord. Over het belang van democratie, participatie, een sterk middenveld, de kracht van ongehoorzaamheid en de nood aan leefbare steden. Of is het laatste woord aan u?

Manu Claeys is essayist en voorzitter van het Antwerpse bewonerscollectief stRaten-generaal, dat in 2010 de Prijs voor de Democratie kreeg en in 2017 met de Vlaamse overheid een Toekomstverbond afsloot over een duurzaam mobiliteitsplan in Antwerpen. Sinds zijn veelbesproken boek “Het Vlaams Blok in elk van ons” (2001) exploreert Claeys al bijna twee decennia eigentijdse vormen van politiek burgerschap.

In zijn nieuwste boek “Red de Democratie” pleit hij voor een verrijkte invulling van politiek burgerschap. Claeys maakt de vergelijking met het brein van de octopus, een dier dat denkt met zijn hele lichaam. De armen handelen deels autonoom. In het octopusmodel hoeven burgers niet langer toeschouwers te blijven bij de partijpolitieke strijd van anderen, machteloos toekijkend en zich uiteindelijk afwendend. Ze worden zelf politieke actoren, op vele manieren. Democratische intelligentie en rechtvaardigheid leg je niet op van bovenaf, je bouwt ze op door overheden en burgers slim te laten samenwerken.


Met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

 

Inschrijven:

De inschrijving inclusief veganistische lunch kost:
- Sociaal tarief: 20 euro
- Standaard tarief: 35 euro
- Steuntarief: 50 euro

Je kiest zelf het tarief dat het best bij jouw situatie aansluit. 
Indien de deelnameprijs een belemmering vormt om te participeren aan dit initiatief, vragen we je contact op te nemen via mail (trefdag@pulsenetwerk.be) zodat we in overleg je deelname toch kunnen realiseren.


Deze trefdag is voorbij.


Nieuws over het programma

Zijn reeds van de partij op het programma:

Thomas Block (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Gent), Manu Claeys (stRaten-generaal), Transitienetwerk Middenveld, Rikolto, Leuven2030, Stadslab2050, M-Museum, MuntUit, labo vzw.


Praktisch

Timing:

Dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 16u30

09u00: onthaal met koffie
09u30: start trefdag
16u30: receptie
17u30: einde trefdag

Locatie:

M-Museum
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven

Plan je route naar het museum:

 • Met de fiets

Alle fietsers zijn welkom. Je kan je fiets makkelijk en veilig achterlaten in de fietsenparking onder het Rector de Somerplein. Van daar is het nog twee minuten wandelen naar het museum.

 • Met het openbaar vervoer

Het museum bevindt zich op tien minuten wandelen van het station van Leuven. Kom je met de bus, dan is het Rector de Somerplein de dichtstbijzijnde halte. Stippel je route uit met Google maps.

 • Met de auto

Het nieuwe circulatieplan leidt je in verschillende lussen naar Leuven en de parkings. Vermijd je liever het verkeer in de stad? Parkeer dan je auto op één van de randparkings en neem gratis de bus naar het centrum. Parkeer je liever dichtbij? Dan is parking Ladeuze op twee minuten wandelen van het museum. Je vindt er ook 18 plaatsen voor personen met een beperking (hoogte parking: 1.90m). Klik hier voor meer informatie over het circulatieplan en alle parkeermogelijkheden.


Zij zijn er alvast bij:

Koen Adams (30CC), Tiny Alaerts (Vormingplus Oost-Brabant), Peter Bary (M-Museum), Thomas Block (CDO UGent), Jole Botterman (Vormingplus regio Mechelen), Marc Breban (Inspinazie), Lore Claes (Kaaitheater), Manu Claeys (stRaten-generaal), Sanne Clerinx (30CC), Ewout Compernol (4AD), Tom Cools (August Vermeylenfonds), Uschi Cop (Departement CJM), Roxanne Cox (Formaat), Lize Crauwels, Jochem Daelman (Onkruid), Lukas De Block (Kunstwerkt vzw), Greet De Brauwere (HoGent), Lieven De Cauter (KULeuven), Ester De Doncker (Pulse Transitienetwerk), Ines De Geest (Chirojeugd Vlaanderen), Frie De Greef (Sociale School Heverlee/UCLL), Steven De Mesmaeker (Dilbeek Cultuur en Samenleven Vzw), Marieke De Munck (Vooruit), Caroline De Neve (Vermeylenfonds), Merlijn De Rijcke (OIKOS), Silke De Schoenmacker (Pulse Transitienetwerk), Liesbeth De Voogdt (Handelsbeurs Concertzaal), Benoit De Wael (WIELS), Dirk De Wit (Kunstenpunt), Gwennan Dekens (Vlabra'ccent), Inge Delafortrie (KSLeuven), Pieter Delafortrie (Pulse Transitienetwerk), Fred Dhont (Socius), Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels), Mieke Dury (Vormingplus Limburg), Inne Eeckhout (JC De Klinker), Ben Eersels (De Wakkere Burger), Natalie Eggermont (Climate Express), Warda El-Kaddouri (Ugent), Marlene Elgueta (De vieze gasten), Gert Engelen (Rikolto), André Faché (UHasselt), Jolien Felis (De Ambrassade), Joke Flour (Natuurpunt CVN), Thomas Franck (GC Pianofabriek), Mozol Franken (Kaaitheater), Ilse Germonpré (Femma), Katrien Geussens (Ecolife), Marc Godon (VRT Innovatie), Niels Goovaerts (Artforum), Paula Gorissen (Cijferadvies voor Social Profit), Jon Goubin (Socius), Laura Greffe (Curieus), Petra Griefing (Stad en Architectuur), Karo Guetens (JEF), Guy Gypens (Kaaitheater), An Heyerick (Veneco / Meetjesland Klimaatgezond), Valerie Himschoot (Pulse Transitienetwerk), Dries Hoogmartens (Stebo), Joke Hüwels (Formaat vzw), Caroline Huyghe (Rikolto), Michèle Jacobs (Leuven2030), Karolien Jansen (Departement Cultuur, Jeugd en Media), Barbara Janssens (Netwerk Bewust Verbruiken), David Joets (Meer Democratie), Ilse Joliet (Kaaitheater), Thibaut Joris (BOS+), Jimi Keerssemeeckers (Uitstraling Permanente Vorming vzw), Schenning Kenneth (LINC vzw), Senta Kochanek (Bibliotheek De Krook/Greentrack Gent), Mil Kooyman (Pulse), G. Korenromp, Luc Lafosse (Stadslab 2050), Sofie Lattré (NUCLEO), Ann Lefever (Pianofabriek), Annelies Lefevre (Jeugddienst Globelink / Transitienetwerk Middenveld), Esmé Lemmens (Cultuurconnect), Florence Lepoudre (BRAL vzw), Katrien Loots (Vormingplus Kempen), Orphee Mariën (Prospekta/Greentrack Antwerpen), Sayira Maruf (LABOvzw), Frederik Matthijs (VDK Bank), Sylvia Matthys (Forum voor Amateurkunsten), Jos Meers (Formaat), Rosan Meijer (Vlaams Architectuurinstituut), Tosca Meylemans (Ecolife VZW), Maarten Milloen (Pasar), Karel Moons (Ruimtevaarder), Lies Moors (Pulse Transitienetwerk), Fien Morren (Vzw Jeugddienst Globelink), Ann Mous (Departement CJM), Aline Muylaert (CitizenLab), Annelies Nevejans (STAM), Jorijn Neyrinck (Werkplaats Immaterieel Erfgoed), Debby Nivelle (Stebo), Dietlinde Oppalfens (Curieus Brussel), Erik Paredis (CDO Gent), Raïssa Pater (Vooruit), Ingrid Pauwels (Ecolife), Jef Peeters (Oikos), Johan Penson (InfraCult), Imke Pichal (VVJ), Jasper Plaetinck (Ancienne Belgique VZW), Liesbeth Provoost (Vormingplus Oost-Brabant), Monica Quintens (Transitienetwerk Middenveld), Mathilde Renson (Circus Zonder Handen), Atia Reta (Rataplan), Jeroen Robbe (LABOvzw), Kristin Roeckx (VRT), Katrien Rycken (Leuven2030), Lies Sacré (Curieus vzw), Daan Simons (De Veerman), Marieke Snauwaert (Pianofabriek Gemeenschapscentrum), Marianne Sneijers (Kunstwerkt), Jasper Standaert (Fonds Culturele Infrastructuur - dep. Cultuur, Jeugd en Media), Victor Steenssens (Arktos vzw), Roel Stynen (Vredesactie), Viktor Swillens (Wie (Werkplaats immaterieel erfgoed)), Anke Swinnen (Curieus Vlaams-Brabant), Evi Swinnen (Timelab), Mohamed Taamouti (De Roma), Noor Talpe (JC De Klinker), Frank Tassignon (Curieus), Patricia Toebinte (Vormingplus Oost-Brabant), Tim Toubac (Het nieuwstedelijk), Hannelore Tyskens (Rikolto), Katleen Uvin (Handelsbeurs Concertzaal - Noordstarfonds vzw), Elke Van Campenhout (Bureau d'Espoir), Lukas Van Damme (Vlaamse Unesco Commissie), Dirk Van de Poel (Transitienetwerk middenveld), Gie Van den Eeckhout (Socius), Gert van den Elsen (Gemeente Tilburg), Finn Van Dinter (Pulse Transitienetwerk), Inne Van Engeland (LINC vzw), Eva Van Eynde (Inspinazie en Circolito), Adinda Van Geystelen (Kunsthal Extra City), Wim Van Herck (GC De Wildeman), Nicky Van Kerrebroeck (Werkplaats Immaterieel Erfgoed), Lies Van Lierde (CCDilbeek - Westrand), Lieselot Van Maldeghem (Cultuurconnect), Liesbeth Van Meulder (Rikolto), Ineke Van Nieuwenhove (Mei Plasticvrij), Sander Van Parijs (MuntUit), Carmen Van Praet (Globelink), Eline Van Reeth (KLJ), Carine Van Remoortere (Vormingplus Waas-en-Dender), Nathalie Van Renterghem (Inspinazie), Anja Van Roy (Lasso), Wim Van Roy (De Wakkere Burger), Daan Van Tassel (Stad Leuven), Jeroen Vanacker (Concertgebouw Brugge), Lydia Vandam (M-Museum), Alexander Vander Stichele (Faro - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw), Rien Vandermeersch (Greentrack Brugge), Jakob Vandevoorde (JNM / Endeavour), Andy Vandevyvere (Trage Wegen), Sanne Vanhellemont (Linc - vzw), Geert Vanhorebeek (Stad Leuven), Chantal Vanoeteren (City & Social co-creativity), Ruth Vanreusel (De Roma), Floortje Vantomme (Werkplaats Immaterieel Erfgoed), Jeroen Vereecke (De Leiding CVBA), Laurence Verheijen (Fotografe), Nele Verlinden (Anima Eterna Brugge), Sofie Verschueren (Vormingplus Regio Mechelen), Ine Vos (Lasso), Kristien Vrancken (CCV), Marc Vrebos (Ancienne Belgique), Tim Wagendorp (VAF), Jeroen Watté (Wervel vzw), Nikol Wellens (Kunstenpunt), Séverine Windels (DOEK vzw), Mathijs Wouters (Globelink), Jan Wyckaert (Rikolto), Bart De Vos (Nieuwstedelijk), Thomas Verachtert (Nieuwstedelijk), Adriaan Van Aken (Nieuwstedelijk), Mathias Van den Brul (Nieuwstedelijk), Katrin Van Den Troost (Haven COOP), Stef Steyaert (Levuur/Socius), Wim Schrever (Fietscampagne), Annemie Vingerhoets (Kunstwerkt), Dries Van de Velde (Samenlevingsopbouw/Co.Labs), Ben Merchie.