Subsidieoproep: Open Call Circulaire stad en ondernemen

Draag bij aan de circulaire economie door voor 29 juni een partnerschap te smeden. Ga op zoek naar ondernemingen, andere organisaties of je lokale overheid om een circulair project op te starten en ontvang tot 100.000 euro ondersteuning via de 'Open call Circulaire stad en ondernemen' van Vlaanderen Circulair. 

Subsidieoproep: Open Call Circulaire stad en ondernemen

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) organisaties, lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en burgers. Ze moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan: van producent naar consument en terug. De oproep steunt projecten die als experimenteel, demonstratie- en uitbreidingsproject kunnen dienen op vlak van: 

  • Circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel, door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie te verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
     
  • Circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (bv. pay-per-use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten.

Zit je zelf met een geweldig circulair ei, twijfel dan niet en grijp je kans.

Hier kom je meer te weten of kan je je aanvraag indienen.
Subsidieverstrekker: Vlaanderen Circulair
Deadline: 29 juni 2018

Finn Van Dinteroproep