Call Social Innovation Tournament

Het ‘European Investment Bank Institut’ lanceerde op 1 februari voor de 7e maal haar ‘Social Innovation Tournament’.  Dit initiatief wil erkenning en ondersteuning bieden aan Europese sociale ondernemers met bijzondere focus op de beste sociale, ethische of milieu-impact. In 2018 gaat bijzondere aandacht naar projecten die zich richten op duurzame ontwikkeling en circulaire economie.  Geselecteerde initiatieven kunnen rekenen op 50 000 EUR, 20 000 EUR en tal van mentorvouchers.

Het ‘European Investment Bank Institut’ is onderdeel van Europese Investeringsbank en steunt sociale, culturele en academische initiatieven van Europese actoren.  Meer over de sociale doelstellingen van het instituut.

Meer info over het Social Innovation Tournament (context, voorwaarden, indiening). Indienen voor 6 maart 2018.

Silke De Schoenmackeroproep