Duurzaam Festival Dranouter

WAVE

WAVE staat voor Water Vision @ festivals en is een nieuw, duurzaam project binnen Festival Dranouter. Festival Dranouter spant zich al jarenlang in om de ecologische voetafdruk van het festival zo beperkt mogelijk te houden. In 2014 en 2017 werden ze voor hun werk bekroond met ‘De Groene Vent Award’ van OVAM. 

Gedurende het festivalseizoen worden er elk weekend meerdere festivals en evenementen georganiseerd. Op deze festivals en evenementen zorgen duizenden festivalgangers en personeel voor heel wat verbruik van drinkwater via PET-flessen en productie van afvalwater door bijvoorbeeld toiletvoorzieningen, eettentjes, douche-faciliteiten, etc.  Door het project WAVE in te zetten willen ze duurzamer omgaan met drink– en afvalwater, materialen en energie. Dit door verschillende acties in te zetten.

Enkele voorbeelden van acties kunnen zijn:

 • Douchewater hergebruiken om toiletten mee door te spoelen.
 • Terugwinnen van water en grondstoffen uit urine.
 • PET-flessen reduceren door herbruikbare drinkflessen of bekers in te zetten en verschillende aftakpunten aanbieden waar mensen gratis drinkwater kunnen halen. 
 • Nagaan wat het duurzaamst is: herbruikbare bekers laten ophalen en laten afwassen door een externe firma of wassen en spoelen ter plaatse.
 • Binnen WAVE is er plaats voor leuke activiteiten voor de kindjes. Een stuk van het ecologisch dorp (op het festivalterrein De Voute) verandert in Tetra Town. Alles is er gemaakt van Tetrapakken. Lekker zitten in een Tetra-stoel onder de Tetra-parasol. En maak er je eigen Tetrahoed die je nog de hele zomer kan dragen!

Dit alles gebeurt in een ecologisch dorp dat ingericht zal worden voor het publiek tijdens Festival Dranouter 2018 en 2019. Daar zullen een aantal optimalisaties gedemonstreerd worden met als doel ervaringen op te doen om uiteindelijk water, energie en materialen te besparen en te recycleren.

Na afloop van dit project zal op basis van de opgedane ervaringen de optimale settings worden uitgerold naar het volledige festival en zullen we alle kennis en ervaringen maximaal delen met andere festivals. Op die manier willen wij een echt verschil kunnen maken in Vlaanderen.

Partners

Om dit allemaal waar te kunnen maken wordt er samengewerkt met de volgende partners om het water– en energieverbruik in kaart te brengen, te reduceren en opnieuw in te zetten. De optimale situatie zal gedemonstreerd worden tijdens Festival Dranouter (2018 en 2019).

Zo komt BOSAQ langs met een installatie die werkt op zonne-energie en die regenwater omzet in drinkbaar water. Dankzij het mobiel rietveld van Ecoz wordt afwaswater hergebruikt om de toiletten mee door te spoelen. UGent zuivert dan weer een bijzonder vervuilende stroom afvalwater: urine. De urine wordt gerecupereerd tot meststoffen én wordt omgeleid tot drinkbaar water.
 • Universiteit Gent is kennispartner en wil binnen dit project na een eerste kleine test komen tot een grotere test voor het zuiveren van urine afkomstig van urinoirs. Door BOSAQ en UGent zal bekeken worden of dit gezuiverd ook kan ingezet worden binnen de watercyclus op het festival. Verder zal UGent een theoretische studie uitvoeren mbt “duurzaam werken op de weide”. Dit zal uiteindelijk leiden tot verschillende tips and tricks voor festivals en zal mede de effectieve demonstraties binnen het WAVE project bepalen.
   
 • BOSAQ voert water– en energiescans uit, vooral op grotere festivals. Een waterscan omvat het in kaart brengen van de huidige situatie op basis van beschikbare informatie, suggesties tot optimalisatie en recuperatie van grondstoffen, energie en water te realiseren. Naast de waterscan zal de volledige inzetting van water– en energiemeters tijdens het festival door BOSAQ gerealiseerd worden.
   
 • Tuincreatie Wouter Igodt bvba zal mee instaan voor het opstellen van het ecodorp en de operationele opvolging ter plaatse. Door meer dan 15 jaar ervaring met waterzuiverings-systemen zullen zij hun kennis en ervaring ter beschikking stellen en een ondersteunende, verspreidende rol op zich nemen.
   
 • Vlakwa is het Vlaams Kenniscentrum Water en zal ondersteuning bieden tijdens de projectuitvoering (o.a. enquête naar andere festivals, partnermatchings realiseren) en zal bijdragen aan een brede kennisverspreiding.

Met de steun van

Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en matchmaker voor circulaire economie in Vlaanderen.  Als subsidieverleners steunt Vlaanderen Circulair ondersteunt WAVE, zoekt samen naar de plaats die het project kan innemen in de circulaire economie en maakt het zichtbaar.

Bron: www.festivaldranouter.be