Sustainist Design: ‘Social Spaces’

Social Spaces is een multi-disciplinaire onderzoeksgroep van de MAD-faculty (Media, Arts & Design) in Genk die participatieve oplossingen aanreikt voor maatschappelijk kwetsbare groepen, vertrekkend vanuit design. Het doel van Social Spaces is om sociale en participatieve maar ook denkbeeldige en functionele ontwerpen te creëren voor deze groepen. De ontwerpen spitsen zich voornamelijk toe op ‘publieke ruimte’, ‘sociaal design’ en ‘sociale media’.

Social Spaces experimenteert met het sociale karakter van kunst, nieuwe media en design. Via verschillende projecten bekijkt de onderzoeksgroep welke sociale impact design kan hebben op de samenleving en welke rol design kan spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen.

Zo tracht het project ‘Cultivating Communities’ te onderzoeken hoe je op een participatieve manier lokale gemeenschappen kan betrekken in het creëren van een collectief scenario voor een duurzame toekomst van de buurt.

Social Spaces.jpg

Het project ‘Map-it’, biedt een mapping toolkit aan die kan gebruikt worden om een participatief creatieproces te faciliteren. De techniek laat alle deelnemers toe om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan het proces door de eigen gedachten te verduidelijken op een visuele manier. Via het project ‘Fablabs in the border region’ bieden ze maak-, experimenteer- en onderzoeksruimten aan om de samenwerking tussen studenten en onderzoekers van universiteiten en hogescholen, industrie en sociale economie te stimuleren.

Samen met Fablab Genk en nog andere partners organiseerde Social Spaces een aantal workshops op de driejarige tentoonstelling ‘Conflict and Design’. De tentoonstelling was een onderzoek naar de sociale relevantie van design en de rol en verantwoordelijkheid van ontwerpers in onze samenleving. Hier werden concepten, projecten, objecten en processen ontwikkeld binnen ‘gebruiksgericht design’, ‘sociaal design’, ‘participatief design’, ‘proces design’, ‘duurzaam design’ en ‘ethisch design’ voorgesteld. Social Spaces gaf o.a. een workshop rond hergebruik van afvalmateriaal en een workshop rond design voor personen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking mee vorm.

Silke De Schoenmackerdesign