4AD naar een klimaatneutrale concertwerking

Muziekclub 4AD is sinds april 1988 een eigenzinnige biotoop in de Westhoek. De artistieke focus is gericht op lokale, nationale en internationale bands die buiten de commerciële lijntjes kleuren. Naast concerten is er ook ruimte voor film, expo, theater, literatuur, workshops en masterclasses en bieden ze repetitieruimtes voor muzikanten. Reeds van in de pioniersjaren trekt 4AD de duurzame kaart, gedurende de afgelopen jaren zette ze een aantal grote stappen om het eerste klimaatneutrale concerthuis in Vlaanderen te worden.

4AD.jpg

4AD vertrekt vanuit een visie op duurzaamheid waarin cultuur, ecologie en economie hand in hand gaan. Reeds in 2001 won 4AD de Eco-challenge prijs (Stichting Leefmilieu, nu Argus) waarmee ze werden uitgeroepen tot meest milieubewuste muziekclub van Vlaanderen.

Duurzaamheid weerspiegelt zich zowel binnen het bouwproject (isolatie, zuinige verwarmingsketel, zonnepanelen, etc.) als in de dagdagelijkse werking (herbruikbare bekers, spaarlampen, ecologische onderhuidsproducten, gerecycleerd papier, gebruik tweedehandsmaterialen, gebruik regenwater,etc.). Het water en energie- verbruik wordt opgevolgd om afwijkingen op te sporen en om de diverse gebruikers van het gebouw (personeel, vrijwilligers, lesgevers, repeterende groepen) te sensibiliseren om zuinig om te springen met energiebronnen.

De laatste stapen om CO2 neutraal te worden lijken de moeilijkste voor de muziekclub. 4AD bekijkt samen met het studie- en consultancy-bureau Zero Emission Solutions en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen de mogelijke pistes en hindernissen. Ze zoeken een weg in de wirwar van milieu-certificaten en vragen rond klimaatneutraliteit.

Maar volgens 4AD is duurzaamheid meer dan enkel CO2 neutraliteit, ook de sociale dimensie van het duurzaamheidsverhaal wordt aangepakt. Zo trachten ze hun concertwerking te organiseren in harmonie met de buurt; geluidsdemping is een prioritair punt. En een enthousiaste ploeg lokale vrijwilligers vormt een onmisbare schakel binnen de werking van 4AD. Verder wil 4Ad participeren in het maatschappelijk debat. Zo geven ze jaarlijks logistieke steun aan 11 11 11 en het Ten Vrede Festival.

4AD werkt ook samen met lokale partners, zo mobiliseerden ze het Diksmuide vluchtelingencentrum voor het vullen en leggen van de zandzakjes voor de repetitie- en workshoplokalen en kunnen veroordeelden via allerlei klusjes hun alternatieve werkstraf bij de Muziekclub uitvoeren. 4AD stond ook aan de wieg van het tijdelijk Cultuurbusproject, waar een belbus bestuurd door langdurig werklozen, autolozen in de Westhoek naar culturele evenementen bracht.