Visie-oefening bij het Kaaitheater

Kaaitheater wilde een leidraad hebben voor haar milieu-initiatieven: waar staan we en vooral, waar willen we naartoe? Daarom werd een studie uitgevoerd die wordt omschreven als een ‘visie-oefening’.

Samen met het Bureau Biomin Greenloop dat de studie uitvoerde, heeft het Kaaitheater geprobeerd om op een globale wijze de huidige situatie in kaart te brengen en van daaruit een traject uit te stippelen. De uiteindelijke bedoeling is om een zo CO2-neutraal mogelijk gebouw en werking te hebben over 25 à 30 jaar.

De visie-oefening fungeert als een handleiding die het Kaaitheater helpt een traject af te leggen met een welbepaald doel voor ogen. Welke initiatieven worden best genomen en wanneer? In die zin is deze studie niet alleen een instrument voor de betrokken medewerkers maar vooral ook voor het beheer.

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van een pilootproject van het Brussels Gewest.

© Chris Barbalis

© Chris Barbalis