Sneeuw: oefening in duurzaam theater

Met ‘Sneeuw’ heeft LOD muziektheater een eerste experiment achter de rug om een zo duurzaam mogelijke voorstelling te maken.

LOD muziektheater maakt muziektheatervoorstellingen die spelen in binnen- en buitenland. Het grootste deel van hun CO2-uitstoot komt van internationale verplaatsingen van zowel acteurs en muzikanten als productie- en technische ploegen. Maar LOD is ook al enkele jaren lid van Greentrack Gent en stelt jaarlijks een actieplan op met daarin enkele ingrepen en initiatieven om duurzamer te werken. Naast de interne inspanningen die ze leveren als organisatie, wilden ze in 2015 ook onderzoeken of ze een duurzame voorstelling kunnen maken. Voor dit experiment kozen ze de productie ‘Sneeuw’ uit.

©Koen Broos

©Koen Broos

‘Sneeuw’ is een voorstelling die alleen in Vlaanderen en Nederland speelt, wat de drempel om het zo duurzaam mogelijk aan te pakken, verlaagde. Zowel op artistiek, productioneel als technisch vlak werd telkens besproken wat de meest duurzame keuze was en of die ook haalbaar zou zijn. De sneeuw die nodig was voor de productie werd gedurende de hele speelreeks herbruikt en er werd overwogen om theaterzalen niet te verwarmen (wat uiteindelijk minder duurzaam bleek dan ze wel verwarmen). Er werd gewerkt met een lokale muzikant en productiemedewerkers, een Duitse actrice verbleef tijdelijk in Gent en kon beschikken over een gehuurde fiets voor haar verplaatsingen binnen de stad, treinreizen werden financieel aangemoedigd en autoreizen ontmoedigd, decormateriaal werd gerecycleerd of tweedehands gekocht, er werd vegetarisch gekookt tijdens de repetities en op tournee werd er eerder gevraagd ‘wie eet er vlees?’ dan ‘wie wil vegetarisch?’

Hoewel niet alle keuzes duurzaam waren, is deze voorstelling een waardevol onderzoek. LOD wil dan ook vanaf nu elk seizoen kijken of ze telkens voor één productie dezelfde oefening kunnen maken, met de ambitie om tot een zo duurzaam mogelijke voorstelling te komen.

 

LOD muziektheater is a Ghent-based musical theatre production company that plays both in Belgium and abroad. As a member of Greentrack Ghent they are working hard to reduce their carbon footprint. One of the aspects in their action plan for 2015 was to try and create a sustainable production. For this experiment, they chose their production ‘Sneeuw’ (Snow), which played in Flanders and the Netherlands only. Every aspect of this production was discussed in terms of sustainability. This was such a valuable exercise that LOD decided to attempt at one sustainable production a year from now on.