KunstZ: diversiteit aan zet in de theatersector

KunstZ is een sociaal-artistieke organisatie die acteurs en podiumkunstenaars van diverse origine ondersteunt en begeleidt richting theatersector. Het is een thuishaven voor mensen die van heinde en ver komen, ons Belgenland willen bestormen met creativiteit – maar daarvoor moeilijk een podium vinden, niet meteen de juiste mensen kennen en misschien niet over het juiste materiaal beschikken.

© KunstZ Connecting People

© KunstZ Connecting People

KunstZ verlaagt de drempel voor anderstalige nieuwkomers en andere ethnisch-culturele origine, door workshops en ontmoetingen te realiseren – en zo mee de brug te slaan tussen de gemotiveerde podiumkunstenaars en artistieke projecten of kunsthuizen.

KunstZ biedt coaching, training en trajectbegeleiding aan. Tegelijk zoekt kunstZ met hen naar andere inhouden, verhalen en vormen die de huidige stedelijke samenleving beter weerspiegelen. Met hun artistiek werk slaan ze ook de brug met de reguliere kunstensector, door verregaande samenwerkingen en coproducties op te zetten. Om de instroom en doorstroom van de deelnemers te garanderen, bouwt kunstZ een zo breed mogelijk netwerk uit.

Er zijn verschillende onderdelen binnen de werking:
– kunstZ bouwt een tewerkstellingspool uit voor nieuwkomers en mensen van diverse origine die interesse en ambitie hebben in de podiumkunstensector.De pool staat open voor deelnemers met een artistieke ambitie maar ook voor mensen die willen werken achter de schermen.

– In de theaterwerkplaats worden eigen theaterproducties gemaakt met deelnemers uit de pool van kunstZ. Ook producties waarin gefocust wordt op de inhoud die een speler zelf aanbrengt en eigen producties van makers uit de pool krijgen een plaats in de theaterwerkplaats.

– Sinds september 2011 is de kunstZ Academie van start gegaan. De kunstz Academie wil acteurs van andere origine met een andere culturele achtergrond en andere moedertaal een specifieke theateropleiding geven die hun talenten en eigenheid optimaal ontwikkelt. Sinds 2011 hebben ongeveer 30 leerlingen de opleiding gevolgd.

Meer info hier