Het Spilvarken

Varkens en kippen midden in de stad, hoezo dat is niet mogelijk? Wat op het eerste gezicht een zot idee lijkt, wordt door Het Spilvarken in alle ernst op poten gezet.

Het Spilvarken zag het daglicht in de vruchtbare bodem van Atelier De Stad Gent – een project van Canvas, timelab en KASK waarbij iedereen in Gent voorstellen, ideeën, kennis en informatie kon delen rond het thema ‘Niets is verloren’. Enkele enthousiaste stedelingen wilden nagaan of het mogelijk was om terug varkens te houden in de stad. Niet alleen om lokaal afval te verwerken, maar ook om opnieuw bewuster te worden van de voedingskringlopen. Meer dan 40 buren zetten zich in als hulpboer om drie varkens te onderhouden. Er kwam een dynamisch debat op gang rond (vlees)consumptie en de voedingsindustrie.

Intussen gaat Het Spilvarken verder en willen ze samen met stadsbewoners in meerdere buurten in Gent varkens en kippen houden. Ze lanceerden hiervoor een oproep op het Gentse crowdfundingsplatform. Hun doel is om op 6 maanden tijd meer dan 5 ton voedselafval te verwerken!

Lees hier meer over Het Spilvarken. Benieuwd naar andere projecten van Atelier De Stad Gent, klik hier.

 

Het Spilvarken was founded by a few city dwellers who wanted to combine their love of city farming and the need for more consciousness about the food chain and food waste – ‘spil’ refers to both waste and pivot, and ‘varken’ means pig. As an experiment they installed 3 pigs in the city centre of Ghent and enthused 40 neighbours into feeding and maintaining the pigs, thus raising a dynamic debate on (meat) consumption and food industry.
In the meantime, the ambition has grown into a call for crowdfunding: Het Spilvarken wants to keep pigs and chickens in several neighbourhoods in Ghent with the aim of processing more than 5 tons of food waste!

Read more (in Dutch) on their website.