Commons Josaphat

Commons Josaphat is een burgerinitiatief dat onderzoekt op welke manier het principe van de commons een oplossing kan vormen voor de problemen waar stad en maatschappij vandaag mee te maken krijgen. Commons Josaphat richt zich hiervoor op een concrete site, het braakliggend terrein rond het oude Josaphatstation in Evere en Schaarbeek.

Een terrein in Schaarbeek, Josaphat genaamd, ligt vandaag volledig braak. Deze vastgoedreserve, 32 voetbalvelden groot, is eigendom van het Brussels Gewest dat er een groot stadproject op wil realiseren. De groep Commons Josaphat wil een plan uitwerken voor een nieuwe buurt die werkt volgens de principes van de commons, namelijk door alle burgers die iets met het terrein te maken hebben mee te laten beslissen over de toekomst ervan.

De groep wil er toe komen dat de invulling van het terrein wordt opengesteld voor alle belanghebbenden. Ze lanceerden een ideeënoproep voor iedereen die samen met hen over de toekomst van Josaphat wil nadenken. Kortom, Commons Josaphat wil oproepen tot nadenken, dromen, debat, bezetting en de stad benaderen als gemeengoed.

Meer info hier

© Socius

© Socius