Greentrack workshop storytelling

 

Wat overtreft een goed boek, stilte en de tijd die heel even stilstaat?

Grootmoeders verhalen en een kop goede zwarte koffie

Een bibliotheek en eindeloze gangen vol met boeken

Urenlang luisteren naar iemand zijn verhaal en rillingen krijgen

Als ik jou een verhaal vertel, zal jij dit geloven?  Laat het je koud wat mensen je vertellen of stap je mee in hun verhaal omdat je dezelfde waarden deelt? Een verhaal vertellen is één ding, maar het juiste effect veroorzaken is nog iets heel anders. Denk aan het klimaatverhaal, iedereen kent het goed, maar slaat het wel aan?

We hebben nood aan een ander verhaal dat gebaseerd is op de waarde van bv. samenhorigheid, samenwerking en empathie.”
— Steven Vromman

De sessie ‘storytelling voor volhoudbaarheid’ van Greentrack Gent geleid door Steven Vromman begint uiteraard met een verhaal. Niet zomaar een verhaal, jouw verhaal, ter introductie. Want zonder verhalen zijn we helaas bitter weinig.
Is dat zo?

Wat maakt een verhaal nu juist een verhaal? We starten met een situatie of een wens, verschillende acties en hindernissen en uiteindelijk resulteert het in een uitkomst.
Is het dan zo eenvoudig?                                    

Waarden

Wil je een moraal meegeven aan je lezer dan moet je je hier bewust van zijn. Maak je van iets een vanzelfsprekendheid dan zullen mensen dit ofwel onbewust aannemen als waarheid, ofwel zullen mensen het gevoel hebben dat je hen iets oplegt en dat ze met andere woorden niet vrij zijn om hun eigen oordeel te vormen. Is dat dan wel goed?

Effecten 

Onze hormonen worden aangetast tijdens het luisteren naar verhalen. We kunnen meer dan enkel erover nadenken. We zullen er over reflecteren, over praten en zelfs een blik werpen op de toekomst. Hoe echter zorgen we ervoor dat we slagen in onze opzet en dat mensen in verhalen geloven, ook al is het verhaal niet 100% bewijsbaar? Want als ze het geloven, zetten we mensen aan tot samenwerkingen. Misschien een belangrijk iets dus voor het klimaatverhaal. Want waarom slaat het klimaatverhaal niet aan ?

Een verhaal kan op veel verschillende wijzen opgebouwd worden. Voor het klimaatthema kan de focus liggen op het rationele en bevat het dus veel cijfermateriaal. Of de focus kan liggen op de natuurrampen, doemscenario’s. En wat nog meer?

Tekst en foto: Ester De Doncker, vrijwilliger Pulse Transitienetwerk

Afbeelding1.png
Silke De Schoenmacker