Eco/Checklist

eco:checklist gebouwen.jpg

Aandachtspunten voor culturele infrastructuur, productie en organisatie

De eerste tool is een checklist voor de gebouwen waarin je organisatie gehuisvest is, of waar een productie of expo plaatsvindt. De tweede tool is een checklist voor productie of creatieproces – vooraf, om tijdig een aantal ecologische aspecten te kunnen aanpakken, of achteraf, om het proces ecologisch te kunnen evalueren. De derde tool geeft een ‘eco-snapshot’ van je organisatiewerking, los van de producties of creatieprocessen.

De checklisten werd ontwikkeld door Kunstenpunt en Ecolife, met steun van de Vlaamse Overheid.Je leert een aantal aandachtspunten te duiden en ontdekt verbetermogelijkheden.