Sociaal en Ecologisch Beleid

©Joachim De Wilde i.o.v. Pulse Transitienetwerk Cultuur

©Joachim De Wilde i.o.v. Pulse Transitienetwerk Cultuur

Reflectiekader om sociaal en ecologisch duurzaam te werken 

In het kader van haar stage bij Pulse deed Liene Michiels onderzoek naar sociale en ecologische duurzaamheid in de Vlaamse cultuursector. Op basis van de onderzoeksresultaten werd een praktisch reflectiekader ontwikkeld voor culturele organisaties. Het kader begeleidt organisaties uit de cultuursector in het reflecteren over hun rol in het transietieproces en engagement met zowel de sociale als de ecologische dimensie van duurzaamheid.