Global Reporting Initiative

 ©Joachim De Wilde i.o.v. Pulse Transitienetwerk Cultuur

©Joachim De Wilde i.o.v. Pulse Transitienetwerk Cultuur

Internationaal kader voor duurzaamheidsrapportering

Veel grote bedrijven en NGO's stellen jaarlijks een duurzaamheidsrapport op volgens de GRI-standaard. Dit is een zeer uitgebreid verslag over alle facetten van goed duurzaam bestuur, dat evenwel ook beperkter ingevuld kan worden en het voordeel heeft dat het een internationale standaard is.