Driestappenplan

©Philippa Willitts - Heeley City Farm Hopscotch, Creative Commons Flickr, https://www.flickr.com/photos/hippie/2221162502

©Philippa Willitts - Heeley City Farm Hopscotch, Creative Commons Flickr, https://www.flickr.com/photos/hippie/2221162502

Ecologisch werken in cultuurorganisaties

Paulien Bonne schreef in het kader van de opleiding sociaal-cultureel werk aan Howest een bachelorproef over eco-cultuur. Ze bundelde haar bevindingen in een driestappenplan voor cultuurorganisaties die aan de slag willen gaan met duurzaamheid.

In het driestappenplan start je met ‘interne visievorming’ om te eindigen met concrete ‘acties’. Het plan wil bewust eerst aan visievorming werken, alvorens over te gaan tot actie om zo duurzaamheid echt in te bedden in de organisatiecultuur.

Opgelet: de stappen moeten met de hele organisatie worden doorlopen. Bij grote organisaties kunnen verschillende mensen per dienst afgevaardigd worden. Belangrijk is dat alle diensten van de organisatie bij het plan betrokken worden.